Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2019

Datum
20-03-2019

Tijd
Vanaf 00:00u.

Locatie
Dorpshuis Artharpe

Informatie

Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2019
Datum 20 maart 2019

De Provinciale Statenverkiezingen 2019 zijn reguliere Nederlandse verkiezingen die zullen worden gehouden op 20 maart 2019. Bij deze verkiezingen worden de leden gekozen voor Provinciale Staten in de twaalf provincies.

Waterschappen.

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.


terug naar agenda