Druk bezochte avond over Paddepoelsterbrug in Artharpe.

Het was een bomvolle zaal tijdens toespraak van Baudien Bauman. Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep van de omwonenden om 19.30 uur aanwezig te zijn voor sterk en gezamenlijk pleidooi naar RijksWaterStaat voor herstel van de Paddepoelsterbrugverbinding.

Muisstil werd de mooi verwoorde toespraak van Baudien door de betrokken partijen aangehoord en vervolgens door de aanwezigen met applaus ondersteund. Veel gebruikers wonen in de regio en hebben hun werkzaamheden op het Zernike. Daarnaast zijn er ook veel scholieren uit de regio die de fietsroute via Paddepoelsterbrug gebruiken naar de middelbare scholen in de stad. Maar ook de verbinding vanuit de stad naar het wijdse Groningerland direct door het Reitdiepgebied werd in het betoog benadrukt.
Voor de toespraak van Baudien, namens de bewonersgroep Paddepoelsterbrugterug, zie de bijlage.

RWS was met verschillende presentatietafels en omgevingskaarten sterk vertegenwoordigd in de zaal. In de planvorming van RWS voor de aanpassingen van het Starkenborghkanaal naar een A-status voor vaarwegen staan voor Groningen drie bruggen op het programma namelijk de Paddepoelsterbrug, de Gerrit Krol brug en de busbaanbrug. Dit pakket van aanpak is gebonden aan een budget dat beschikbaar is gesteld door de minister van verkeer en waterstaat.

In een rapportage verkenningsfase Planstudie Paddepoelsterbrug zijn een aantal varianten voor vervanging onder de aandacht gebracht. Voorkeursvariant in dit rapport wordt genoemd een nieuwe lage draaibrug waarbij de verbinding vanaf de oevers plaatsvindt met in het midden een draaipijler en een doorvaarbreedte van 23 meter aan weerszijden van de pijler. Deze zou voldoen aan de eisen van de nieuwe status voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.
Voor het rapport planstudie Paddepoelsterbrug zie de link https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/11.%20Planstudie%20Pad... .

RWS benadrukt dat ook de nul-optie voor geen vervanging als optie aan de orde is. Daarbij zullen dan de aanrijroutes vanuit de regio voor fietsers aangepast worden naar onder andere de Dorkwerderbrug en de Walfridusbrug.

Hulde aan de belangengroep “”Paddepoelsterbrug Terug””. De schade-veroorzaker betaalt. Voor ondersteuning en informatie mail naar brugterug@gmail.com .

BijlageGrootte
Zienswijze op besluit RWS 20 12 2019 Paddepoelsterbrug.pdf157.43 KB