Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Adorp

Datum
02-04-2019

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Dorpshuis Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
2 april 2019 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur.
In de bijlage: Verslag Algemene Ledenvergadering op donderdag
29 maart 2018.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Verslag kascommissie: Wies Boschma en Floor van de Werfhorst
- verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
6a. Contributieverhoging
6b. Begroting
7. Bestuursverkiezing
Er zijn geen aftredende bestuursleden
Het bestuur stelt voor om Nathalie Spinder te benoemen als bestuurlid van Dorpsbelangen.
Wanneer jij lid van het bestuur wilt worden of je wilt iemand voordragen, dan is dat mogelijk. Kandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de algemene ledenvergadering aanmelden bij Jouk Huisman (050-3062056).
8. Pauze
9. Voortgang 't Stee
10. De molen
11. Projectplan Wierdedorp Adorp
- Natuurspeelplaats
- Ommetje
- Dorpsplein
12. N361
13. Paddepoelsterbrug
14. Organiseren thema-avonden
15. Rondvraag
16. Sluiting

Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris


terug naar agenda