Informatieavond Molenweg Noord in ‘t Witte Hoes

Alle inwoners Adorp, maar in het bijzonder degenen die bijgedragen hebben aan een bezwaar tot afsluiting van Molenweg Noord, worden uitgenodigd door Dorpsbelangen en bewoners Molenweg voor een bijeenkomst in ’t Witte Hoes op dinsdag 21 mei om 20.00 uur. Stand van zaken omtrent de afsluiting van de Molenweg zal dan worden toegelicht.

Zoals eerder is aangekondigd is de Vereniging Dorpsbelangen namens het dorp in beroep gegaan bij de bestuursrechter om het besluit over de sluiting van Molenweg Noord aan te vechten. Het beroepschrift is gericht tegen de provincie Groningen. Een bezwaarschriftprocedure tegen gemeente Het Hogeland is achterwege gelaten.
Vanuit Adorp zijn er al verschillende acties ondernomen:
1. Een donatieactie
2. Interview op Radio Noord
3. Artikel in de Ommelander Courant
4. Bezoek van verkeerspolitie Ommelanden Noord
5. Gesprek met gedeputeerde mw. Gräper
6. Bezoek van Veilig Verkeer Nederland VVN
Voor nadere informatie zie de bijlage.

BijlageGrootte
Molenweg verslag Wies.pdf69.45 KB