Provinciale weg N361 gestremd tot Adorp m.i.v. 15 juli

Om het groot onderhoud en de herinrichting van Adorp te kunnen uitvoeren, wordt de Provincialeweg tussen de Boterdiepbrug en de Munnikeweg (tussen Adorp en Sauwerd) zes weken gestremd voor doorgaand verkeer vanaf maandag 15 juli 6:00 uur tot uiterlijk zondag 25 augustus 18:00 uur. Fietsverkeer blijft mogelijk.

Omleidingen
Het verkeer van en naar Adorp zal actief worden omgeleid via de Munnikeweg  Zuidwolde. Inwoners van Adorp west kunnen uiteraard ook gebruik maken van de route via de Wierumerschouwsterweg Dorkwerd, maar deze route wordt niet actief gefaciliteerd.
Het tankstation zal bereikbaar blijven en er zal zolang dit mogelijk (maar vooral veilig) blijft een oversteek beschikbaar blijven t.b.v. voetgangers en fietsers t.h.v. de Torenweg/Spoorlaan.
Het doorgaand verkeer richting Winsum, Lauwersoog etc. zal worden omgeleid via diverse provinciale wegen.

Aanwonenden
Aanwonenden van de N361, Oude Adorperweg en Harsema’s Laan kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de N361 om hun woning te bereiken. Aanwonenden ontvangen hiervoor een vignet zodat zij herkenbaar zijn voor de verkeersregelaars. Het is overigens niet zo dat voertuigen zonder vignet er absoluut niet langskomen, maar we willen het aantal verkeersbewegingen in het werkvak tot een minimum beperken om de veiligheid van de wegwerkers en het verkeer te vergroten. Tijdens het aanbrengen van het asfalt kunnen aanwonenden gedurende een dag(deel) geen gebruik maken van de N361. Aanwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd per brief, zodat ze hun voertuig vooraf elders kunnen parkeren.

In Adorp zelf zal de rijbaan compleet worden gereconstrueerd inclusief fundering. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. De firma HAK zal maandag 8 juli al starten met werkzaamheden aan de waterleidingter hoogte van het fietspad aan de oostzijde. Het (brom)fietsverkeer wordt hierbij verwezen naar het fietspad aan de overkant. Daarbij worden verkeersregelaars ingezet tijdens de spitsuren. De snelheid op de hoofdrijbaan wordt beperkt tot 30 kilometer per uur.

Buslijnen
Buslijn 65 (richting Lauwersoog) rijdt tijdens de stremming niet de gebruikelijke route tussen Kardinge en de Munnikeweg. De haltes die hier tussenin liggen, vervallen. Passagiers uit Adorp kunnen opstappen bij een tijdelijke halte bij de Munnikeweg. Buslijn 163 - de rechtstreekse verbinding naar Lauwersoog - gaat na Kardinge via Aduard, Grijpskerk en Zoutkamp naar Lauwersoog. Ook hier geldt dat de haltes in het gestremde gebied vervallen. Qbuzz houdt passagiers op de hoogte via eigen kanalen (onder andere via OV9292 en op de schermen in de bussen) van de vervallen haltes en de nieuwe busroutes.

Wat gaat er in Adorp gebeuren?
Vooral de geplande werkzaamheden in Adorp hebben nogal veel voeten in de aarde. Het asfalt gaat er daar volledig uit en dat moet weer opnieuw opgebouwd worden. Het fiets- en voetpad in Adorp krijgt klinkers. Ook wordt de aansluiting Molenweg Zuid iets verlegd zodat het zicht op de N361 hier beter wordt en wordt er - meer dan nu het geval is - een dorpskern ingericht. De weg door het dorp wordt zo aangelegd en ingericht dat hard rijden ontmoedigd wordt, wat eveneens zorgt voor een verbeterde verkeersveiligheid. Ook wordt er geluidsreducerend en contrasterend (licht) asfalt gebruikt, waardoor inwoners van Adorp minder geluidsoverlast ervaren van het verkeer en de weg ook in het donker goed te zien is.

Kermis Adorp
De jaarlijkse kermis in Adorp (9 tot en met 11 augustus) is tijdens de stremming bereikbaar. Het deel van de N361 ter hoogte van de Speelweide wordt als laatste geasfalteerd, wat maakt dat vanuit Sauwerd en Winsum mensen veilig bij de kermis kunnen komen.

Informatie en contact
Voor meer informatie over de uitvoering en stremming kunt u contact opnemen met Ron de Boer, omgevingsmanager namens KWS Infra: 06-13 79 85 12 (ook bereikbaar via Whatsapp).
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Lydia Balkema, omgevingsmanager projecten N361 vanuit provincie Groningen: 06-52 76 17 65
Ook is meer informatie te vinden op www.n361veilig.nl en www.groningenbereikbaar.nl .