Renovatie N361 - update 2-8-19

Persbericht​.

Het eerste deel van de N361 wordt in de komende weken voorzien van nieuw asfalt. Vanaf de Boterdiepbrug in Groningen tot en met de bebouwde kom van Adorp wordt het oude asfalt weggehaald, worden reparaties aan de fundering gedaan en wordt nieuw asfalt weer aangebracht.

De fietspaden worden gerepareerd en voorzien van een nieuwe toplaag en de kruisingen worden veiliger gemaakt door de fietsers meer ruimte te geven door het maken van een veilige oversteekvoorziening.

In de kern van Adorp wordt de fundering weggehaald en vervangen door nieuw materiaal en wordt een shared-space achtige omgeving gemaakt die het autoverkeer attendeert en dwingt tot veiliger rijgedrag.

N361dN361d

De werkzaamheden gaan niet onopgemerkt voorbij. Omliggende dorpen krijgen meer verkeer te verwerken en dat moet in goede banen worden geleid. Dat wordt gedaan met extra verkeersbegeleiders en routebebording. Weggebruikers kunnen zelf ook veel doen om de overlast te beperken; houd u zich aan de verkeersregels en beperk uw snelheid, dan heeft de omgeving minder overlast.

Volgende week en de week daarna wordt er volop geasfalteerd op het gedeelte tussen Adorp en Groningen. De direct aanwonenden zijn hier inmiddels over geïnformeerd, aangezien dit gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de woningen. Daarna wordt het gedeelte tussen de kern van Adorp en de noordelijke komgrens aangepakt. Uiteindelijk is de planning dat de weg op 26 augustus weer opengesteld wordt voor het autoverkeer.
Wie geïnteresseerd is in wat er bij de aanleg van de weg komt kijken, kan de KWS app installeren. Hier worden regelmatig updates en foto’s geplaatst.