Berichtgeving RWS: “Paddepoelsterbrug komt definitief niet terug, mogelijk 9 m hoge tijdelijke fietsbrug in 2021 gerealiseerd”

De Paddepoelsterbrug komt in haar huidige vorm definitief niet terug en de 9 m hoge tijdelijke fietsbrug, die er mogelijk voor in de plaats komt, kan pas op z’n vroegst vanaf 2021 gebruikt gaan worden. Dat blijkt uit een brief van Rijkswaterstaat die in handen is van OOG Tv. ( https://www.oogtv.nl/2019/08/rws-paddepoelsterbrug-komt-niet-terug-fiets... )

“Ik ben van mening dat ik met het herstellen van de verbinding over het Van Starkenborghkanaal met een tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug en mogelijk een fietsvoetpont, een deel van uw ongemak verminder. Ik besef me dat deze situatie niet gelijk is aan de oorspronkelijke situatie. Echter, ik denk dat rekening houdend met alle belangen van zowel de scheepvaart op de vaarweg, als het kruisende verkeer, dit een evenwichtige oplossing is.”

Met die alinea eindigt de brief van Rijkswaterstaat die ondertekent is door hoofdingenieur-directeur Erica Slump.

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 aangevaren door een schip. Na het ongeluk is Rijkswaterstaat samen met de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Westerkwartier en provincie Groningen om tafel gegaan om te zoeken naar een mogelijk structureel herstel van de brug en de verbinding hiermee voor het achterland.
“De gemeenten en provincie hebben mij duidelijk gemaakt dat enkel werken aan een structurele oplossing geen effect heeft op de hinder op de korte termijn. Na overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat heb ik de bestuurders het voorstel gedaan om in plaats van de huidige Paddepoelsterbrug, de verbinding te herstellen met een tijdelijke hoge fiets- en voetgangersbrug. (…) De bestuurders betreuren het niet terugplaatsen van de oude Paddepoelsterbrug, maar accepteren de afweging van de minister en dit voorstel.”

Volgens Rijkswaterstaat heeft er op 7 juni 2019 een afrondend bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Samengevat betekent dit dat het agentschap de komende periode aan de slag gaat met het verwijderen van de oude brugdelen van de Paddepoelsterbrug, het verbreden van het kanaal over een lengte van vierhonderd meter en het mogelijk realiseren van een tijdelijke minimaal 9 m hoge fiets- en voetgangersbrug.

Voordat deze tijdelijke brug er kan liggen, gaat Rijkswaterstaat eerst een onderzoek hiervoor uitvoeren en gaat er gekeken worden hoe de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug het beste ingepast kan worden in de omgeving. Er zal naar alle waarschijnlijkheid ook gekeken gaan worden naar de totale investering die deze tijdelijke maatregel gaat vergen. Dit onderzoek zal in 2020/begin 2021 worden uitgevoerd. Uitgaande van een positieve uitkomst van dit onderzoek zal er aansluitend geld beschikbaar moeten komen voor deze tijdelijke fiets- en voetgangersbrug waarna de (Europese) aanbesteding gestart kan gaan worden. Afhankelijk van het ontwerp, inpassing van het bouwwerk in de omgeving, bestemmingsplanprocedures, en dergelijke, is de verwachting dat de tijdelijke brug op z’n vroegst medio 2021 in gebruikt genomen kan gaan worden.

In de voornoemde recente brief van Rijkswaterstaat, die overigens ook aan omwonenden van de Paddepoelsterbrug is gestuurd, staat dat verwacht wordt dat begin 2021 de procedures afgerond kunnen zijn. Niet dat de brug dan gebouwd is, en ook niet wanneer wel. Ook kan er uit het onderzoek blijken dat een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug op 9 m hoogte niet inpasbaar is in de omgeving, aldus Rijkswaterstaat in een eerdere gezonden brief. Er is dus nog geen enkel formeel besluit genomen dat er ook daadwerkelijk een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug gaat komen.

Voor wat betreft een structurele oplossing voor het goed ontsluiten van het achterland gaat men aan de slag met de betrokken gemeenten en provincie om te zoeken naar de meest wenselijke oplossing.

Waarschijnlijk kan een deel van de oplossing voor de fietsers gevonden worden in de realisatie in 2020/21 van een aantal projecten, namelijk:

1 - Fietsroute Plus verbinding tussen Winsum en Groningen - Walfridus spoorbrug.

Zie hiervoor ook:
http://n361veilig.nl/werken-aan-de-weg/297932/fietsroute-plus-groningen-...

https://www.adorp.com/node/2286

https://youtu.be/7d0lXYPlzVg

2 - Verder heeft de gemeente Groningen haar Fietsroute Plus, die aansluit bij de Walfridus spoorbrug op de nieuwe Fietsroute Plus vanaf Winsum, en doorloopt over de noordelijke ringweg parallel aan het spoor richting Noorderstation en dan door tot aan de Friese Straatweg, dan waarschijnlijk ook gereed.

Zie hiervoor ook:
https://gemeente.groningen.nl/fietspad-groningen-sauwerd

https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6250736/1/Vaststelling_voo...

3 - Aansluitend gaat de gemeente Groningen begin 2020 zuidelijk van de noordelijke ringweg, ter hoogte van Selwerd/crematorium, een fietspad aanleggen als verbinding tussen onder andere de beide Fietsroutes Plus en het Zernikegebied.

Zie hiervoor ook:
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Panelen---inloopavond-...