Kansen voor “alternatieve” Paddepoelsterbrug ?

Opiniestuk: Vraag: zijn er kansen voor een “alternatieve” Paddepoelsterbrug te bedenken? Antwoord is heel duidelijk: JA!

Voorbeeld: Over het Amsterdam Rijnkanaal (breedte ca. 100 m) is in 2018 een schitterende fietsbrug aangelegd. Totale kosten ca. € 11.000.000,—. Zie voor het complete verhaal onderstaande links.

https://ipvdelft.nl/portfolio-item/fietsbrug-en-natuurverbinding-nigteve...

https://vimeo.com/288509274

https://youtu.be/1kenBxDnWfY

https://www.facebook.com/NoordHolland/videos/1885272151545629?s=18348176...

https://youtu.be/hqtIqRsdupI

Een fietsbrug zal, gezien de overspanning van max. 65 m (kanaal wordt 54 m breed), een investering vergen van max. € 5 - 6.000.000,—. Een en ander is gebaseerd op kentallen van vergelijkbare situaties in Nederland gedurende de recente jaren.

Voor de gehele noordwestelijke regio van Groningen kan een oplossing, zoals voornoemd getoond, een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan leefbaarheid, recreatie en natuurontwikkeling én beleving. Tevens kan de cultuurhistorische waarde van deze verbinding op deze wijze worden benadrukt. Het is hierbij van essentieel belang dat alle belanghebbenden (overheden bij monde van onder andere de Gemeente Groningen, Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap, belangenorganisaties en belangengroeperingen, bewoners, Rijksuniversiteit, etc.) samen de neuzen gaan richten en deze kansen gaan onderkennen. Met het besluit van Rijkswaterstaat om de bestaande Paddepoelsterbrug niet in ere te willen herstellen ontstaan er ook tegelijkertijd andere kansen voor het Reitdiepdal, het Middag-Humsterland, het Pieterpad, en dergelijke.

Laten we nu niet in een naargeestige sfeer het besluit van Rijkswaterstaat over ons heen laten komen. Rijkswaterstaat heeft immers een opdracht vanuit Den Haag uit te voeren en dat is een optimale én veilige vaarverbinding realiseren richting Friesland en Groningen. Dit komt de economische ontwikkeling van met name ook de zwakkere regio’s ten goede (lees werkgelegenheid).