Bestuursrechter verlengt termijn beroepsschrift met zes weken

Zie voorgaand artikel op de site onder https://adorp.com/node/14611
Dorpsbelangen heeft een beroepsschrift ingediend bij de bestuursrechter met betrekking tot afsluiting van Molenweg Noord. Op 15 juli heeft de rechtszitting plaatsgevonden bij de rechtbank. Het bezwaarschrift en de toelichting zijn terug te vinden onder bovenstaande link.

Dorpsbelangen heeft zich ingezet en heeft gepleit voor open houden van Molenweg Noord uitsluitend voor opgang in noordelijke richting. In alle andere situaties kan een verkeersonveilige situatie ontstaan op de provinciale weg. Voor opgang in noordelijke richting is een ruim overzicht aanwezig om veilig aan te kunnen sluiten bij het verkeer richting Sauwerd. Bij afsluiting ligt het alternatief voor de opgang bij Molenweg Zuid. Ondanks de aanpassingen die nu plaatsvinden blijft Molenweg Zuid een onoverzichtelijke situatie met kruisend fietsverkeer en het wandelpad. Dit kan weer grotendeels verholpen worden door het fietsverkeer langs de Molenweg te leiden en het fietspadgedeelte ter hoogte van de speelweide weg te nemen of te blokkeren. Aldus zo is dat voorgesteld bij de provincie, vervolgens met een bezwaar ingebracht bij de provincie en na ongegrondverklaring van de colleges is het als beroepsschrift ingebracht bij de bestuursrechter. Nu zijn wij allen in afwachting van een uitspraak.

Zie bijgaand bericht van de griffie Rechtbank Noord Nederland: ""Het is helaas niet mogelijk gebleken om uitspraak te doen binnen het termijn van zes weken. De rechtbank heeft daarom besloten om deze termijn te verlengen met zes weken. Nadat uitspraak is gedaan, wordt de uitspraak u binnen twee weken toegezonden.""

In de huidige situatie hebben zich al vele verkeersincidenten voorgedaan. Zie voorgaand bericht op de site. Zolang er de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden zullen de incidenten geen invloed uitoefenen op de uitspraak. Nu de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers in de kern van Adorp zich steeds meer aftekenen wordt de verkeersonveiligheid bij de zebra-oversteek voor ’t Witte Hoes en bij de opgang Molenweg Zuid duidelijker. Er valt voor de provincie nog veel uit te leggen over veiligheid in Adorp.

Behoud van Molenweg Noord in oude situatie, zo als het nu is uitgevoerd is, is zo gek nog niet. Zie hieronder een aantal afbeeldingen bij Molenweg Noord en bij Molenweg Zuid.

BijlageGrootte
Uitstel Bestuursrechter.pdf291.56 KB