Gemeentenieuws: Nieuwbouw in Adorp op komst

Het college wil woningbouw mogelijk maken in het gebied van de voormalige sportvelden in Adorp. Dit besluit is een gevolg van de Dorpsvisie Adorp dat de Winsumse gemeenteraad vaststelde in 2014.

Het gaat om 16 nieuwe woningen, met name bedoeld voor nieuwkomers, jonge gezinnen en mensen die een levensloopbestendige woning zoeken. Op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap ligt er een inmiddels een voorstel voor een stedenbouwkundig plan en een bouwkundig ontwerp. De Vereniging Dorpsbelangen Adorp en de Stichting Centrum Particuliere Bouw (KUUB) hebben dit opgesteld.

Bestemmingsplan
Om woningbouw mogelijk te maken wordt volgende week het hiervoor gemaakte voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inwoners kunnen hierop reageren. De gemeente zal in deze periode ook eeninformatiebijeenkomst organiseren om belangstellenden te informeren over de plannen. Daarna, en dat zal zijn in 2020, wordt het ontwerpbestemmingsplan voor deze woningbouw voorgelegd aan de gemeenteraad.

Belangstelling
Tijdens de voorbereidingen van het stedenbouwkundig plan en bouwkundig ontwerp meldde KUUB al een aanzienlijke belangstelling voor het project. Ook de Vereniging Dorpsbelangen heeft de wens om het plan zo snel mogelijk te ontwikkelen. Hiermee wil de gemeente Het Hogeland een nieuwe aanbieder van nieuwbouw worden rondom het steeds krappere woningaanbod in de stad Groningen.

Website
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling alvast aangeven via de website www.woneninadorp.nl .