Presentatie 't Stee

Datum
06-11-2019

Tijd
Van 19:00u. tot 20:30u.

Locatie
Dorpshuis Artharpe

Informatie

Gemeente Het Hogeland organiseert een inloopbijeenkomst om de plannen van ’t Stee te presenteren en vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 6 november van 19:00 tot 20:30 uur in het Dorpshuis te Adorp. KUUB is hierbij aanwezig en zal diverse woningtypen (visueel) presenteren. Een leuke kans om te zien wat de mogelijkheden zijn!

De afgelopen maanden heeft de nieuw geformeerde gemeente Het Hogeland zich gebogen over de plannen van ’t Stee Adorp. Dinsdag 8 oktober 2019 heeft het college van B&W formeel ingestemd met de planontwikkeling en ondersteuning van ’t Stee Adorp. Dit betekent dat de bestemmingsplanprocedure voor de 16 woningen van ‘t Stee ingezet gaat worden. De bestemmingsplanprocedure neemt elf maanden in beslag, afhankelijk van eventuele zienswijzen.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure gaat KUUB een hoop voorbereiden zodat op het moment van vaststelling de omgevingsvergunning van ’t Stee zo snel mogelijk aangevraagd kan worden.
KUUB heeft van de gemeente een planning ontvangen en op basis daarvan haar planning aangepast. De stappen en daaraan gekoppeld tijdspad zien er globaal als volgt uit:

Welkom bij ’t Stee. Welkom in Adorp, Zie link https://www.woneninadorp.nl/
Nieuwsbrief Kuub over ’t Stee, zie link


terug naar agenda