Gemeenteraad HH: PvdA over Aeolus Adorp en monumentenbeleid.

Tijdens de raadsvergadering van 16 oktober stelt Jan Willem Nanninga twee vragen in “Vragenuur raad”, één over de molen Aeolus te Adorp en één over monumentenbeleid in het algemeen.
PvdA raadslid Nanninga: Na jarenlang touwtrekken is mede onder invloed van Dorpsbelangen Adorp de molen in bezit gekomen van de Molenstichting Winsum.

In het verleden heeft de gemeente Winsum een bijdrage geleverd aan de restauratie van de molen te Wetsinge. Is de gemeente in gesprek met de molenstichting en is men bereid om de restauratie financieel te ondersteunen? Hoe staat het in het algemeen met de inventarisatie van karakteristieke en beeldbepalende panden in de gemeente?

Wethouder Eltjo Dijkhuis zei dat er juist vandaag een gesprek is geweest met de Molenstichting. De stichting heeft de molens van voorgaande gemeente Winsum in beheer en de stichting heeft in het verleden laten zien goed te kunnen zorgen voor de molens, dat geeft vertrouwen en de stichting is daarmee een goede partij om mee samen te werken. Subsidiëring van de Aeolus is nog niet formeel ter sprake gekomen.

Wie vraag en antwoord van dit raadsdeel wil zien en horen kan gaan naar 3. Vragenuur raad: https://hethogeland.raadsinformatie.nl/vergadering/601447/%2016-10-2019#...

Binnenroede steken in het jaar 1926Binnenroede steken in het jaar 1926

De Aeolus na restauratie in 1982De Aeolus na restauratie in 1982

Over de kwestie van de karakteristieke panden zei de wethouder dat in het Eemsmond gebied de lijst klaar op de afhandeling van één bezwaar na. Voor Bedum is het beleid nu definitief na de uitspraak van de Raad van State over de mate waarin een schuren als al dan niet in de lijst kunnen worden opgenomen. Voor het Marnegebied zijn we klaar met het opstellen van de lijst. Voor het gebied Winsum is de afronding in november rond, zo stelde hij. “Dan gaan we de procedures voorbereiden voor de wijzigingen van de bestemmingsplannen.