Acties van de provincie naar aanleiding van reacties vanuit Adorp

De werkgroep VeiligOversteken en Dorpsbelangen voeren, sinds de werkzaamheden plaatsvinden aan de provinciale weg N361, overleg met de Provincie Groningen met name over de oversteekplaats bij ’t Witte Hoes. Het plan en de uitvoering valt geheel onder verantwoordelijkheid van de provincie.

Voor de leefbaarheid en veiligheid hebben vertegenwoordigers van de VOwerkgroep en Dorpsbelangen twee keer rondom tafel gezeten met de omgevingsmanager N361, projectleider N361 en de technisch manager N361.

Reactie Provincie Groningen:
De meest grote en ingrijpende werkzaamheden in Adorp liggen inmiddels achter ons. Toch staat er - vooral op detailniveau - nog wel een en ander op de planning. Naar aanleiding van reacties van mensen uit het dorp volgt hieronder een opsomming van actiepunten die worden opgepakt door de provincie:

Shared Space
- Bij de noordelijke komgrens - net ten noorden van Molenweg Zuid - is het voet- en fietspad erg breed. Om weggebruikers hier niet uit te nodigen het gas en de trapper in te trappen, willen we hier plantvakken met laaggroeiende beplanting (denk aan bodembedekkers) aanbrengen om het geheel optisch te versmallen. Dit heeft geen gevolgen voor de zichtlijnen vanuit de Molenweg Zuid richting het noorden, deze blijven - door de lage beplanting - onveranderd.
- Naar aanleiding van het bericht op WinsumNieuws – is gevraagd iets aan de abrupte overgang van het fiets- naar het gezamenlijk pad te doen. We gaan deze overgangen anders (laten) bestraten, zodat er een meer natuurlijke overgang komt. Ook liet een foto zien dat er momenteel veel zand ligt op het fiets- en voetpad ter hoogte van het tankstation. Dit zand ligt er zodat de klinkers kunnen fixeren en door regenbuien kan het zijn dat het zand soms op bepaalde locaties ophoopt. We gaan de aannemer vragen dit wat aan te vegen.

- De groene bordjes met 'gedeeld pad' hebben nog een tijdelijke locatie. We gaan deze nog verplaatsen zodat ze meer attentiewaarde hebben. De precieze locatie is nog afhankelijk van de nieuwe lichtmasten en de beplanting. Na het plaatsen hiervan gaan we de meest effectieve positie voor de borden bepalen.

Rijbaan provinciale weg
- De middenstrook binnen de bebouwde kom is nu uitgevoerd in rood asfalt, dit is door de reflecterende steentjes niet optimaal zichtbaar. Daarom krijgt een deel van de middenstrook - als proef - een rode coating (verflaag) om te kijken of dit beter contrast en effect geeft. De rode coating wordt eerst alleen bij de zuidelijke komgrens - ter hoogte van de fietsoversteek - aangebracht. Het streven is dit zo snel mogelijk te realiseren, maar het aanbrengen van de coating is weersafhankelijk. Bij regen of een te lage temperatuur kan het niet aangebracht worden, dus het is de vraag wanneer dit wordt en of dat nog in 2019 kan. Enige tijd na het aanbrengen gaan we het proefvak met de rode coating evalueren en bepalen of we dit ook breder gaan toepassen.
- De kanalisatiestrepen (onderbroken strepen) bij de oversteek zijn nog niet aangebracht. Ook dit is - evenals bij de rode coating - weersafhankelijk en ook hiervoor geldt dat het de bedoeling is dit zo snel mogelijk aan te brengen, mogelijk kan dit volgende week al.
- Een precieze datum dat de beplanting (leibomen en de laaggroeiende beplanting) in Adorp komt kunnen we nu niet geven, maar in elk geval is 20 december de uiterste datum voor de groenaannemer dat alles aangeplant moet zijn.

Oversteek bij ’t Witte Hoes
- Tijdens een overleg met ons is ingebracht dat de groentijd van de oversteek bij 't Witte Hoes te kort was. Dit hebben we door onze specialist laten monitoren en het blijkt dat de verkeerslichten inderdaad niet optimaal staan afgesteld. Dit heeft te maken met de sensoren boven de verkeerslichten, deze zouden de groentijd moeten verlengen als er nog voetgangers op de oversteek lopen en deze werken niet goed. Onze specialist hoopt dit deze week op te lossen.

Verlichting
- We krijgen van meerdere mensen uit en rond Adorp vragen over de verlichting. Onder andere dat de masten soms en wel en soms niet aan staan en vooral ook wanneer de nieuwe armaturen worden geplaatst. Terechte vragen en opmerkingen, vooral nu het langer donker is. Het lastige in deze is dat we bij zowel de huidige lichtmasten als de nieuwe afhankelijk zijn van andere partijen. De bestaande masten zijn in beheer bij de gemeente Het Hogeland, we hebben bij hen gemeld dat enkele lampen haperen. Wat betreft de nieuwe armaturen, moeten we wachten totdat Enexis het plaatsen inplant. We houden bij beide partijen vinger aan de pols.