Veiligheid is in het geding voor alle verkeersdeelnemers in Adorp

Dorpsbelangen Adorp gaat ook het college van b&w en de gemeenteraad van Het Hogeland betrekken bij de problemen in Adorp die bewoners ervaren met de nu gerealiseerde aanpassingen van de N361. Voor inwoners van Adorp is helaas de maat nu echt vol. Veiligheid is echt in het geding, verlichting doet het niet, er is veel onduidelijkheid over Shared Space en de opgangen naar de provinciale weg zijn alleen maar gevaarlijker geworden.

Zoals het nu lijkt gaat Molenweg Noord dicht. Opgangen naar de provinciale weg zijn voor bewoners op alle aansluitende wegen onoverzichtelijker en onveiliger geworden door toepassing van Shared Space en het verbreden van de fiets/voetpaden. Het blokkeren door het opgaand verkeer van auto’s leidt tot irritaties bij de bestuurders en bij het doorgaand fietsverkeer naar en van Groningen.

Een alternatief voor het fietsverkeer aan oostzijde is aangeboden aan de provincie en is genegeerd door de provincie. Rechtscommissies hebben geadviseerd dit nader te onderzoeken. De bestuursrechter baseert onafhankelijk onderzoek van Grontmij/Sweco op hogere waarde in de uitspraak dan visie en waarnemingen vanuit het dorp. Dorpsbelangen heeft bij de provincie voorgesteld om het fietsverkeer langs de Molenweg te leiden en dat te combineren met het openhouden van de opgang naar de provinciale weg bij Molenweg Noord. De aansluiting bij Molenweg Zuid en de aansluiting bij Molenweg Noord worden daardoor overzichtelijker. Het leidt niet tot blokkades van doorgaand fietsverkeer en heeft geen belemmerende invloed op de doorstromend verkeer op de rijbaan van de provinciale weg.

Dorpsbelangen en de werkgroep VO hebben gevraagd naar een monitoring van de flitspaal voor snelheid en de flitspaal voor roodlichtnegatie. Er wordt weer wat harder gereden door auto's die blijkbaar gezien hebben dat de oude flitspaal leeg is. Door roodrijden lijkt ook toe te nemen. Sinds de plaatsing van de fietsers-VRI stopt naar schatting de helft van de fietsers weer netjes. De andere helft maakt het helaas vaak bonter dan ooit. Afgelopen week zijn kinderen bijna omver gereden door een paar door-rood-rijdende scholieren.

Het voet-fietspad rondom de oversteek wordt dagelijks gebruikt voor auto's, busjes etc om even te parkeren. Wat ook gevaarlijk is en blijft zijn de pedelecs. Zij rijden nog massaal met hun 45 km/h over het voet-fietspad. Overigens hebben sommige inmiddels al wel in de gaten waar ze moeten rijden, daar zit dus enige verbetering in.

De straatverlichting is op dit moment het grootste zorgenkind. Onbetrouwbaar wanneer het wel en niet brandt. Soms overdag aan, 's avonds uit, maar vooral op vrijdagavond is het vaste prik “”uit””. Achteropkomende snelle fietsers zien de voetgangers niet en dat is weer een groot gevaar voor de voetgangers naar de bushaltes.

Er staan verkeersborden 'verplicht fietspad' na elke kruising en het wordt aangegeven met Shared-Space voor voetgangers en fietsers. Het is heel verwarrend. De rode arcering op de rijbaan mist zijn effecten, het valt niet op. Onduidelijk is wat de provincie hiermee beoogt.

Maar er zijn ook positieve reacties. Gewaardeerd wordt de nieuwe asfaltlaag waarbij de geluidshinder in de buurt beduidend minder is geworden. Over het algemeen vindt men de bestrating in en rondom het centrum een betere uitstraling geven voor het dorp dan voorheen.