Ontwerp-bestemmingsplan Adorp

Datum
22-11-2012

Tijd
Van 19:00u. tot 20:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Informatieavond en presentatie in dorpshuis Atharpe
Op donderdag 22 november 2012 is er een informatieavond in het dorpshuis aan de Torenstraat 9. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom om het bestemmingsplan in te zien. Om 19.30 zal er een korte centrale presentatie worden gegeven over het bestemmingsplan en de te volgen procedure. Rond de presentatie bestaat de gelegenheid om vragen te stellen.

Een nieuw bestemmingsplan voor Adorp
Sinds een aantal jaren werkt de gemeente Winsum aan het actualiseren van alle bestemmingsplannen van de gemeente. Ook voor Adorp is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Voor een groot deel van het dorp gelden momenteel géén of verouderde bestemmingsplannen. Het nieuwe plan geeft één actuele planologische regeling voor het hele dorp. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast.
Ontwerp-bestemmingsplan AdorpOntwerp-bestemmingsplan Adorp
Ontwerpbestemmingsplan Adorp
Vanaf 14 november 2012 tot en met 25 december 2012 ligt het ontwerp-bestemmingsplan Adorp voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (let op: gewijzigde openingstijden rond de feestdagen).

Het bestemmingsplan kan ook ingezien worden via de website www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke Plannen, of op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Bestemmingsplan Adorp’, of de code: NL.IMRO.0053.BPAD2012BEHE1-OW03.

Zienswijzen
In de periode van 14 november tot en met 25 december, de tijd dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Winsum; Postbus 10, 9950 AA, Winsum.

Mocht u over het bestemmingsplan, de procedure of het raadplegen van het digitale plan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Scheeper (0595-447714).


terug naar agenda