Adorp Duurzaam voorlichting

Datum
09-01-2013

Tijd
Van 19:45u. tot 22:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Vanuit de inwoners van Adorp komen steeds meer signalen over het mee willen doen aan duurzame energieopwekking. Binnen het dorp is al een aantal particuliere gebouwen recent voorzien van zonnepanelen en vanuit Dorpsbelangen Adorp is nu de gedachte ontstaan om de inwoners van Adorp middels een tweetal informatieavonden voorlichting te gaan geven over mogelijke valkuilen, kosten, terugverdientijd, e.d. van o.a. zonnepanelen.

Tegenwoordig is het begrip "duurzaam" niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Men hoeft de krant maar op te slaan en het gaat over energie, duurzaamheid, besparing, stijgende energieprijzen, milieu en dergelijke. Vanuit de inwoners van Adorp komen steeds meer signalen over het eventueel mee willen doen aan duurzame energieopwekking. Binnen het dorp is al een aantal particuliere gebouwen recent voorzien van zonnepanelen en vanuit Dorpsbelangen Adorp is nu de gedachte ontstaan om de inwoners van Adorp middels een tweetal informatieavonden voorlichting te gaan geven over mogelijke valkuilen, kosten, terugverdientijd, en dergelijke van onder andere zonnepanelen.

Deze avonden staan nu gepland voor woensdagavond 9 én 23 januari in Dorpshuis Artharpe - Torenweg 9 te Adorp - aanvang 19.45 hr. Tijdens deze beide avonden is een aantal experts uitgenodigd (o.a. Peter Breithaupt (directeur Grunneger Power), Rob Aptroot (technisch specialist zonnepanelen), Jack van der Palen (duurzaamheidarchitect), Maarten den Ouden (energie- en duurzaamheidsadviseur), Klaas Jan Noorman (Energy Academy Europe) om uitleg te komen geven over verschillende energieonderwerpen en tijdens deze avonden zal ook o.a. de werking van zonnepanelen uitgelegd gaan worden.

Adorp-Duurzaam

Programma 9 januari 2013 - aanvang 19.45 hr in dorpshuis Artharpe
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en uitleg doel van "Adorp Duurzaam" (Sijbrand Stratingh)
2. Toelichting initiatief door PvdA Statenlid Sjak Rijploeg, initiatiefnemer van "Het energieneutrale dorp"
3. Overzicht energie-opwekking in Nederland (Jack van der Palen):
- verschillende bronnen en hun aandeel
- verkwistingpercentages (oorzaken en kosten)
- potentie en kansen van duurzame energie
- PAUZE -
4. Begrippen en uitleg hiervan (Maarten den Ouden):
- energieprijzen
- wat is een kWh, kW
5. Energiescan - wat is dit (Maarten den Ouden)
6. Analyse energieverbruik gemiddelde woning (de energienota) en besparingen (Peter Breithaupt)
7. Subsidiemogelijkheden investeringen in duurzame energie (Maarten de Ouden)
8. Mogelijkheid tot het stellen van vragen en uitleg 23 januari-programma

Programma 23 januari 2013 - aanvang 19.45 hr in dorpshuis Artharpe
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en terugblik op 9 januari
2. Energielandschappen (Klaas Jan Noorman)
3. Initiëren van duurzaamheid in je eigen omgeving - coöperatieve stroomopwekking (Peter Breithaupt)
4. Analyse eigen energienota - energieverbruikers (apparatuur) (Peter Breithaupt)
5. Zonnepanelen - uitleg welke panelen zijn goed/slecht (Peter Breithaupt)
- PAUZE -
6. Collectieve inkoop - wat kan hier wel/niet en wat zijn de voordelen (Rob Aptroot)
7. Adorp Duurzaam - Discussie hoe nu verder

Zie ook: www.blauwe-ogen.eu, www.grunnegerpower.nl, www.awizon.nl, www.ecocertenergieadvies.nl


terug naar agenda