Presentatie Dorpsonderzoek

Datum
14-03-2013

Tijd
Vanaf 20:00u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Presentatie dorpsonderzoek: ""Adorp maakt het beter"".
Dorpsbelangen Adorp heeft als eerste stap naar een dorpsvisie de opdracht voor een dorpsonderzoek verstrekt aan de Hanzehogeschool. Vanuit de Hanzehogeschool, en kenniscentrum NoorderRuimte, heeft er inmiddels een rapportage plaatsgevonden naar Dorpsbelangen. Dorpsbelangen wil deze resultaten graag presenteren naar de bewoners van Adorp en dat gaat plaatsvinden op donderdag 14 maart in dorpshuis Artharpe, aanvang 20.00 uur.

In het najaar van 2012 is een enquête uitgevoerd door een studentengroep van de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool in Groningen. In het rapport Adorp 2012 ""Hoe waarderen inwoners van Adorp hun leefomgeving"" staan de sterke en minder sterke kwaliteiten van Adorp beschreven.
Aansluitend zijn Jannie Rozema en Mariëlle Bovenhoff, als onderzoekers van Noorderruimte, verder gegaan met een dertigtal interviews in het dorp. Deze interviews tezamen met de resultaten van de enquête in het dorpsonderzoek zijn verwerkt in het rapport "'Adorp maakt het Beter"'.
In het rapport hebben de onderzoekers op vier terreinen(domeinen) geadviseerd met ambities voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in Adorp. De vier domeinen voor een goede leefomgeving zijn: Woonsituatie, Voorzieningen, Sociale klimaat en het Organiserend vermogen. Dit rapport is de basis voor het samenstellen van een dorpsvisie.
Vereniging Groninger Dorpen gaat samen met vertegenwoordigers van de bewoners van Adorp aan de slag om de dorpsvisie samen te stellen, een visie die vijftien jaren kan vooruit zien op activiteiten en beleid met betrekking tot de leefbaarheid in het dorp.
Dorpsbelangen hoopt begin juni een definitieve dorpsvisie te kunnen presenteren.


terug naar agenda