Ledenvergadering Dorpsbelangen

Datum
25-03-2015

Tijd
Vanaf 19:30u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 maart 2015 in dorpshuis Artharpe, aanvang 19.30 uur.

Agenda

19.30 – 20.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2014
4. Jaarverslag 2014 secretaris
5. Verslag kascommissie: Fred Neumann en Wies Boschma
- verkiezing nieuwe kascommissie
6. Financieel verslag penningmeester
7. OBS de Wierde
8. Dorpsvisie
9. Dorpsbudgetten?
Pauze

20.30 uur

10. Adorp Duurzaam
11. Rondvraag
12. Sluiting


terug naar agenda