Gebiedscommissie Reitdiepdal

Datum
18-10-2010

Tijd
Vanaf 19:45u.

Locatie
Ubbegaheem Sauwerd

Informatie

Gebiedsontwikkeling Reitdiepgebied
De Gebiedscommissie Reitdiepdal organiseert op maandag 18 oktober voor inwoners en belangstellenden een informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling in het Reitdiepgebied. De bijeenkomst vindt plaatst in zalencentrum Ubbegaheem, Burchtweg 4 in Sauwerd en begint om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

De Gebiedscommissie Reitdiepdal werkt in opdracht van de provincie Groningen aan een plan voor integrale inrichting en beheer van het Reitdiepgebied.
In het kader van deze opdracht worden beleidsambities en wensen geïnventariseerd, planvoorstellen uitgewerkt en bestudeerd. Informatie over deze voorstellen kunt u vinden op de website van de provincie Groningen:
www.provinciegroningen.nl/uitvoering/natuur-en-landschap/stadsrand-reitdiep

Het gaat niet om definitieve plannen, maar voorstellen om de discussie te kunnen voeren.

Op 18 oktober willen wij u graag informeren over de achtergronden van de planvoorstellen, en de vervolgprocedure. Vervolgens is er gelegenheid tot vragen stellen en om discussie te voeren met de gebiedscommissie.

Namens de gebiedscommissie,
F. Foekema, secretaris

Algemeen nummer secretariaat 050-3178500
Ommelander CourantOmmelander Courant


terug naar agenda