Ledenvergadering Buurtver. De Molen

Op vrijdag 13 november zal weer de jaarvergadering van buurtver. De Molen worden gehouden.