Thuishuis "Klein is Fijn" en OBS De Wierde gaan samenwerken

Thuishuis Klein is Fijn en o.b.s. De Wierde in Adorp hebben, na diverse verkennende gesprekken, de intentie uitgesproken om samen gestalte te gaan geven aan een Integraal Kindcentrum in Adorp. In de komende maanden zal de basis gelegd worden voor het kindcentrum. Het is de bedoeling dat het Integraal Kindcentrum De Wierde na de zomervakantie 2016 zal gaan starten.

Thuishuis Klein is Fijn zal, zoals het nu ook doet, de opvang van 0 tot 4 jarigen verzorgen en zal in augustus verhuizen naar het schoolgebouw aan De Kleine Straat in Adorp. Ook de naschoolse opvang zal op termijn verzorgd worden door Thuishuis Klein is Fijn. Het IKC De Wierde zal dan dagelijks van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur geopend zijn.

De school en de kinderopvanginstelling oriënteren zich tevens op het oprichten van een gezamenlijke peuter-kleutergroep waar de leerkracht en de leidster in gezamenlijkheid een aanbod realiseren m.b.t. de ontwikkeling van kinderen van 2 ½ t/m 5 jaar gedurende één of twee ochtenden in de week.

De school en het Thuishuis vinden het van groot belang dat kinderen zich thuis voelen, veilig voelen en met plezier naar het nieuwe Kindcentrum zullen gaan. Samen worden de lijnen voor het pedagogisch beleid uitgezet met oog voor de doorgaande lijn van kinderopvang naar school en buitenschoolse opvang.

Woensdag 6 april, van 10.30 tot 12.30 uur zijn de deuren van o.b.s. De Wierde geopend voor (mogelijk toekomstige) ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. U kunt dan de klassen bezoeken en tevens spreken met de leidinggevende van Thuishuis Klein is Fijn. Bent u nieuwsgierig geworden? Komt u dan vooral even kijken en laat u informeren. De koffie staat klaar!