Plant- en dierverzorging en een weekendje of een weekje weg

Als je een (week)endje weggaat is er het probleem. Wie zorgt er voor mijn huisdier of planten?

Het is verrassend om te merken hoe dat in Adorp voor sommige mensen de gewoonste zaak van de wereld is om dan de buren te vragen die dat ook vanzelfsprekend doen en hoe dat voor anderen een lastig probleem is wat moeilijk oplosbaar lijkt en waar de buren niet weten dat er een probleem is. Graag willen we jullie stimuleren om zulke vragen wat makkelijker te stellen. Als we elkaar ondersteunen gaat het hele dorp er meer van glimmen.

Werkgroep Noaberschap