Aan alle advertentieplaatsers op de site Noaberschap van Adorp.com

In de afgelopen periode zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd op de Noaberschapssite. Als werkgroep constateerden we dat advertenties bleven staan zonder dat iemand wist of de advertentie nog wel actueel was. Om die reden hebben we een verandering doorgevoerd. Als plaatser kun je je advertentie nu instellen voor één maand, voor drie maanden of voor één jaar. Na die periode wordt de advertentie automatisch verwijderd.

Door deze verandering zijn alle advertenties verwijderd zonder dat de opsteller er weet van had. Daarom hebben we besloten om alle aanbod advertenties er opnieuw op te zetten. We nodigen jullie uit om naar de site te gaan en de eigen advertentie te verwijderen of te koppelen aan een termijn van één, drie of twaalf maanden. Er mag natuurlijk ook een nieuwe advertentie geplaatst worden.

De werkgroep Noaberschap