Nieuwe schoolleider voor OBS De Wierde in Adorp benoemd.

Floor van de Werfhorst wordt de nieuwe schoolleider voor OBS De Wierde. Joke Ettes heeft als interim schoolleider onder het bevoegd gezag van L&E een nieuwe koers mogen inzetten voor de school in Adorp. Er komt een Integraal Kind Centrum met kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Ouders kunnen hun kinderen van nul tot twaalf naar IKC De Wierde brengen en het IKC zal dagelijks van 7 tot 7 open zijn. Daarnaast wordt op school hard gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept gebaseerd op gepersonaliseerd leren.

Vanwege een reorganisatie onder L&E valt school OBS De Wierde samen met de scholen in Winsum, De 9 Wieken en De Tiggeldobbe, onder het directeurschap van Jaap Rosema. "De school in Adorp is bij mij goed bekend, ik ben in een eerdere periode ook eindverantwoordelijk geweest. Afgelopen jaar heb ik veel met Joke Ettes gesproken over alle nieuwe impulsen en ontwikkelingen op de school".

In de vacature voor schoolleider is Floor van de Werfhorst per 1 augustus aanstaande benoemd, op dit moment is ze locatiecoördinator van OBS Klinkenborg in Kantens.
Floor van de Werfhorst zal samen met het team in nauw overleg met Joke Ettes zorgen voor een goede overdracht, zodat de ingezette vernieuwingen op dezelfde voortvarende manier voortgezet zullen worden.

Voor de school in Kantens omschrijft Floor zichzelf als volgt:
Ik ben Floor van de Werfhorst. Sinds 2012 ben ik met veel plezier werkzaam op OBS Klinkenborg in Kantens als locatiecoördinator en als leerkracht. De combinatie bevalt me goed. Ik heb 10 jaar ervaring opgedaan als leerkracht en daar is sinds mijn start op deze school een andere rol bijgekomen.
In 2004 was ik klaar met de PABO en ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs in Wildervank en Veendam. Sinds 2008 ben ik werkzaam voor Lauwers en Eems en heb ik op verschillende scholen onder L&E mogen werken. Daarnaast ben ik onderwijskunde gaan studeren aan de RUG.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Sauwerd, de studententijd in Groningen en nu woon ik in Adorp, dichtbij mijn geboorteplaats. In Adorp woon ik samen met mijn man en mijn twee zoons.
Belangrijk in het onderwijs vind ik dat het goed gaat met kinderen op het sociale-, het emotionele vlak en in het schoolwerk. Ik hoop eraan bij te dragen, dat kinderen school ervaren als een veilige, vertrouwde omgeving, waar ze later met veel plezier aan terugdenken. Als leerkracht vind ik het belangrijk een goede band te hebben met de kinderen: "Zonder relatie geen prestatie!"