Informatie avond Leefbaarheid

Datum
04-07-2016

Tijd
Vanaf 19:30u.

Locatie
Artharpe

Informatie

Geachte bewoners Adorp,

Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website zijn er twee verschillende acties ondernomen met betrekking tot leefbaarheid in Adorp.

Dorpshuis Artharpe ontvangt leefbaarheidssubsidies van het project "Elk dorp een duurzaam dak", het Oranje Fonds, de Rabobank en de gemeente Winsum. Artharpe gaat het volgende uitvoeren: Uitbreiden berging en creƫren nieuwe overlegruimte; energiebesparende maatregelen; het plaatsen van zonnepanelen en zo mogelijk het vervangen van de aluminium kozijnen voorgevel.

Dorpsbelangen heeft een leefbaarheidssubsidie toegewezen gekregen via Landschapsbeheer Groningen. De leefbaarheidssubsidie betreft het plein bij de school De Wierde, een dorpsplein bij dorpshuis Artharpe, ommetjes en een opwaardering van de entrees van Adorp. Dorpsbelangen wil hierover graag nader informeren.

Beide plannen willen wij graag presenteren op

Maandag 4 juli vanaf 19.30 uur in Artharpe

Omdat de interesses van de bewoners zich misschien beperkt tot een bepaald onderdeel van de avond hebben wij een verdeling in de presentatie gemaakt:

19.30 - 20.30 uur inloop en presentatie verbouwing dorpshuis en een dorpsplein Artharpe
20.30 - 21.15 uur speelplein rondom school De Wierde met name westzijde
21.15 - 10.00 uur entrees Adorp N361-Zuid en N361-Noord

Voor meer informatie zie de website www.adorp.com .

Van harte welkom,

Bestuur Artharpe en bestuur Dorpsbelangen
29 juni 2016


terug naar agenda