Inzet bewoners Adorp belangrijk voor voortzetting onderwijs De Wierde.

Behoud van school De Wierde betekent wel een heuse verandering voor de school en voor het dorp. Daarvoor hebben we alle ouders en dorpelingen hard nodig. De school zal voor een belangrijk deel terug moeten vallen op de inzet van ouders en dorpelingen. Alleen op die manier lukt het om met een lager leerlingaantal ons unieke schooltje te behouden.

Afgelopen jaar was een spannend jaar voor De Wierde. We hebben hard moeten knokken om op ons mooie plekje te mogen voortbestaan. Gelukkig zijn er heel veel goede plannen bedacht en heeft het bestuur aangegeven daar vertrouwen in te hebben. De komende jaren moeten we dan ook laten zien dat het echt kan.

De leerkrachten moeten het vanaf het nieuwe schooljaar met één persoon minder doen terwijl er juist meer op hen af komt. Dat betekent dat wij ze vanuit het dorp structureel moeten ondersteunen zodat zij zich optimaal op het (vernieuwde) onderwijs kunnen richten. Van alle ouders wordt dan ook verwacht dat zij zich hieraan committeren. Zonder die steun lukt het niet.
In dat kader heeft iedere leerkracht een klasse-ouder ter ondersteuning nodig. Voor de activiteiten zijn thematische ‘groepen’ in het leven geroepen. Het is immers onmogelijk om alles op de schouders van de ouderraad te laten rusten.

Begin volgend schooljaar worden alle ouders en dorpelingen benaderd om hieraan actief hun bijdrage te leveren. Dit kan zijn in de vorm van organisatie van activiteiten, meedenken met de leerkrachten of door hun eigen specialisme in te zetten (bijvoorbeeld door een gastles te geven).

Denk dus vast na op welke manier u van waarde bent voor De Wierde. Iedere inzet is welkom en zal hard nodig zijn!

Commissie onderwijsondersteuning.