Klusdag IKC: Samen sterk voor Integraal Kindcentrum De Wierde

OBS De Wierde in Adorp heeft het afgelopen schooljaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. In samenwerking met ouders en dorpsbewoners hebben de leerkrachten een toekomstplan voor de school opgesteld dat op 8 december 2015 aan het schoolbestuur is aangeboden. Het schoolbestuur sprak haar vertrouwen in de plannen uit en gaf het groene licht.

Naast vernieuwing van het onderwijs was het opzetten van een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar een belangrijk onderdeel van de plannen. In het Kindcentrum gaat de school samenwerken met kinderopvang ‘Thuishuis Klein is Fijn’.

Dat dit idee in goede aarde is gevallen bleek afgelopen zaterdag maar weer eens: meer dan veertig ouders en vrijwilligers waren bezig om gezamenlijk de laatste stappen te zetten ter voorbereiding van het Kindcentrum dat met de start van het nieuwe schooljaar haar poorten opent. Er heeft een interne verhuizing plaats gevonden, alles is schoongemaakt, de buitenruimte is aangepast met tegelpaadjes, er is een peuterplein gecreëerd en een hekwerk geplaatst.

Mede dankzij deze enorme inzet biedt het IKC De Wierde te Adorp straks kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen, twee ochtenden een peuterontwikkelingsgroep voor 2 tot 4 jarigen, voorschoolse en naschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen en basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
(Nader informatie via www.ikcdewierde.nl )