Juf Cora Kuyper neemt afscheid van Adorp op De Wierde

Na 32 jaar neemt juf Cora Kuyper afscheid van obs De Wierde. Juf Cora is als kleuterleidster in Adorp begonnen en heeft daarna ook vele jaren als leerkracht in groep 3, 4 of 5 gewerkt. Vele Adorpers, ook ouders van kinderen die nu op de school zitten , hebben nog bij juf Cora in de klas gezeten.

""Na een lange periode gewerkt te hebben op De Wierde ga ik vertrekken!
Met enorm veel plezier heb ik het onderwijs gegeven aan de kinderen van met name de groepen 3 en 4. Destijds ben ik begonnen bij de kleuters en de laatste jaren ben ik ook medeverantwoordelijk geweest voor het onderwijs aan groep 5.
In die jaren hebben zich op school de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Met veel inzet en enthousiasme heb ik daaraan mijn bijdrage gegeven.
De school staat aan de vooravond van een aantal veranderingen en vernieuwingen. Dat belooft veel! Volgend schooljaar zult u daar het nodige van zien en merken.
Voor mij is een nieuwe fase aangebroken. Ik blijf in het onderwijs, maar ga mijn werk voortzetten op één van de andere scholen van het bestuur van L&E.
Graag wil ik u van harte bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen dat u mij heeft gegeven om het onderwijs aan uw kind(eren) te mogen geven!""

Dat was natuurlijk aanleiding tot een mooi afscheidsfeest. Op vrijdag 8 juli heeft Cora, tijdens de ‘American Party’, het eindejaarsfeest van de school, afscheid genomen van de ouders. Ouders die ook oud-leerling zijn hebben samen met enkele oud-leerlingen uit het dorp een mooi lied voor Cora gezongen.

Op dinsdagmiddag 12 juli hebben de kinderen juf Cora verrast met een prachtige ‘theaterwandeling’ in en om de school, onder het thema ‘Op Reis’. Alle kinderen van de school namen deel aan de voorstelling door op verschillende locaties een sketchje uit te voeren dat ze onder leiding van Jeugdtheaterschool Wonderboom zelf hadden bedacht. De wandeling eindigde in het ‘Coramuseum’ waar 62 portretten hingen van juf Cora, gemaakt door alle kinderen van de school.

Cora Kuyper heeft de stap genomen om een lang gekoesterde gedachte tot uitvoering te brengen: nog één maal naar een andere school om weer andere en nieuwe ervaringen op te doen. Cora zal na de vakantie gaan werken in groep 1/2 van de Daltonschool in Zandeweer.
Wij, van De Wierde, nemen met pijn in ons hart afscheid van Cora.
Cora, het ga je goed!