Biljartclub "B.C. 't Witte Hoes “

Nu het Witte Hoes weer een nieuwe uitbater heeft , is biljartclub “t Witte Hoes” weer opgestart. De vereniging sluit zich niet meer aan bij de Biljartbond, maar gaat verder als een ordinaire café biljartclub. Dat betekent o.a., dat we geen contributie hoeven innen. Gespeeld wordt er op de woensdagmiddag vanaf half twee. Je kunt dan meestal minstens twee partijtjes spelen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Uiteraard ook van buiten Adorp. Het individuele moyenne, c.q. het aantal caramboles, dat iemand moet maken, wordt vastgesteld na het spelen van een groot aantal partijen. Op het ogenblik hebben we leden met een moyenne tussen 0,5 en 4.0. Dat betekent dat je resp.15 en 120 caramboles moet maken in dertig beurten.
Het is misschien aardig om te weten, dat de uitbater op eigen initiatief op donderdagavonden een zeer apart spelletje laat spelen op het biljart. Hij noemt het kastje biljarten. Ook totaal ongeoefenden kunnen daaraan meedoen. Het gaat om geldwinst of verlies van steeds 5 cent. Het moet heel (ont)spannend zijn !