Informatieavond voetbalveld Adorp

Datum
09-05-2017

Tijd
Van 19:30u. tot 21:00u.

Locatie
Dorpshuis Artharpe

Informatie

Sinds 2013 ligt het voetbalveld van Adorp er min of meer verlaten bij. In de dorpsvisie is een pagina opgenomen om op het terrein een CPO project van start te laten gaan. In de ambities worden de begrippen levensloopbestendig en duurzaamheid voor de uit te voeren plannen nagestreefd. Dorpsbelangen heeft KUUB gevraagd om het CPO project op dit terrein te gaan begeleiden. Op dinsdag 9 mei is hiervoor een informatieavond gepland, aanvang 19.30 uur in dorpshuis Artharpe.

Collectieve zelfbouw, ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd, is een aantrekkelijke manier om voor een goede prijs een eigen woning te bouwen.
Op initiatief van Dorpsbelangen Adorp worden op het voormalige voedbalveld ca. 15 à 20 nieuwe woningen gebouwd. Dit project wordt ontwikkeld door KUUB te Groningen www.kuub.info .

KUUB werkt als stichting zonder winstoogmerk aan nieuwbouw, verbouw en herbestemming; altijd met de toekomstige bewoner centraal. Dat dit werkt, bewijzen de honderden woningen die de afgelopen jaren door bewonerscollectieven samen met KUUB zijn ontwikkeld en gebouwd. Woningen op maat, gebouwd tegen kostprijs, met een hoge kwaliteit en gelukkige bewoners: dat is CPO en daar staat KUUB voor!

Dorpsbelangen heeft samen met KUUB en de gemeente Winsum een keuze gemaakt voor architectenbureau SKETS om voor het een terrein een planontwikkeling te maken. Zie voor informatie www.skets.nl .

Het wordt geen éénvormig buurtje met allemaal dezelfde huizen. Gezinnen met kinderen, stellen, alleenstaanden en ouderen moeten allemaal een plek kunnen vinden. Dit zal een grote verscheidenheid in woningtypes en woninggrootte tot gevolg hebben. Door één architect te kiezen en alle woningen door dezelfde aannemer te laten bouwen ontstaat een eenheid en wordt het project haalbaar.
Er komen 2 type basiswoningen; één met alle voorzieningen op de begane grond en één met een volwaardige verdieping met slaapkamers.
Tijdens de informatieavond vertellen KUUB en SKETS meer over de planontwikkeling van deze locatie. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen over het plan en opmerkingen te plaatsen.

Indien bewoners van Adorp interesse hebben voor één van de woningen op het terrein is er alvast de mogelijkheid om zich in te schrijven. Na 9 mei gaat de werving in het openbaar plaatsvinden en zal er een brochure uitgaan, zal er een speciale website geopend worden en wordt het plan op Funda gepresenteerd.

Als er voldoende deelnemers zijn begint de gemeente Winsum met de planologische procedure die nodig is om de voedbalveld-locatie te bestemmen voor woningbouw.

KUUB neemt de planontwikkeling ter hand en nodigt de eerste ca. 15 mensen van de deelnemerslijst uit voor een gesprek over hun motivatie, hun mogelijkheden om aan het project mee te doen, hun kavelvoorkeur, enz. Hiervoor tekenen zij een deelnemersovereenkomst en worden ze lid van de CPO-vereniging die voor dit doel wordt opgericht. De CPO-vereniging wordt vervolgens de opdrachtgever.

Datum: dinsdag 9 mei 2017
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9, Adorp


terug naar agenda