Dorpsplein en parkeren in Adorp.


Dorpsplein en parkeren in Adorp

Adorp, 15 juni 2017

Op 14 maart was voor bewoners van Adorp in het dorpshuis een informatieavond over een dorpsplein bij dorpshuis Artharpe en de kerk. De opkomst was goed met ruim 30 personen. Alle aanwezigen hebben een digitaal verslag van deze avond ontvangen. Voor het verslag zie bijlage.

Tijdens de informatiebijeenkomsten over het dorpsplein in februari en maart j.l. zijn veel suggesties en wensen naar voren gebracht hoe het dorpsplein tussen Artharpe, de kerk en het bijbehorende deel van de Torenweg in te richten. De werkgroep dorpsplein is nadien een aantal keren bijeen geweest, en heeft alle aandachtspunten van bewoners en omwonenden uitvoerig besproken, en hoe we een aantrekkelijk, groen dorpsplein bij Artharpe en de kerk kunnen creƫren en daarbij zo goed mogelijk rekening houden met alle wensen.

Gerard Wezenberg van Stek en Streek heeft verschillende varianten voor de inrichting van het dorpsplein uitgewerkt en voorgelegd aan de werkgroep die hierover binnenkort een definitief besluit zal nemen.

Naast de opmerkingen over de inrichting van het dorpsplein kwam tijdens de informatiebijeenkomst het parkeren op zondag in Adorp aan de orde. Met name de bewoners van de Torenweg ervaren dit als een probleem. Het Bestuur van Artharpe trekt zich dat aan, temeer daar de kerk belangrijk is voor de exploitatie van Artharpe. In de afgelopen maanden is daarom gezocht naar mogelijkheden om de overlast waar mogelijk terug te dringen.

De werkgroep stelt zich op het standpunt dat parkeren op het dorpsplein mogelijk blijft voor gebruikers van het dorpshuis. Met de gemeente en Fred Neumann is overleg geweest over het parkeren op zondag op zijn terrein. Andere parkeermogelijkheden in Adorp worden verkend en met de kerk willen we nadere afspraken maken over het parkeren. Op deze manier hopen we de parkeeroverlast op zondag te kunnen beperken.

Om onze aanpak goed af te stemmen met de omwonenden organiseren wij begin juli een avond voor omwonenden in Artharpe om de huidige stand van zaken voor te leggen en reacties met elkaar te kunnen delen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Op 18 juli 2017 organiseren we een avond om het definitieve plan voor het dorpsplein te presenteren aan de inwoners van Adorp. Hiervoor ontvangen alle bewoners een uitnodiging.

Namens Het Dagelijks Bestuur van Artharpe en de Werkgroep Dorpsplein

Bijlage: verslag informatieavond

BijlageGrootte
Bijlage Verslag informatieavond dorpsgemeenschap Dorpsplein Adorp 14 mrt 17 def.pdf200.59 KB