Uitnodiging presentatie dorpsplein Adorp

Dinsdag 18 juli 20.00 uur in dorpshuis Artharpe
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in dorpshuis Artharpe om geïnformeerd te worden over de inrichting van het plein bij het dorpshuis en de kerk.

Na de informatieavond van 14 maart 2017 en gesprekken met omwonenden over de verkeerssituatie wil de werkgroep u nu het plan voor het nieuwe dorpsplein presenteren.

Na de presentatie van het plan en informatie over de uitvoering, horen we in het tweede deel van de avond graag uw reactie. Het wordt tenslotte ons gezamenlijk dorpsplein. Na deze bijeenkomst zijn de plannen definitief en start de uitvoeringsfase. U bent allen van harte welkom!

Het dorpsplein is één van de drie leefbaarheidsprojecten waarvoor Dorpsbelangen subsidie heeft ontvangen uit het programma ‘Dorpsvisies en Landschap’ van Landschapsbeheer Groningen en is een project van Dorpsbelangen Adorp en Stichting Dorpshuis Adorp in samenwerking met de Gemeente Winsum. Het project wordt begeleid door Landschapsbeheer Groningen en bureau Stek & Streek.

Namens de werkgroep Dorpsplein Adorp, Lydia Bruins