Opening nieuw gebouw Speelweide de Molen

Zaterdag 9 september is het nieuwe gebouw op Speelweide de Molen officieel geopend.’s Morgens was het nog noodweer, ’s middags tijdens de opening waren de weergoden ons goed gezind.


Voorzitter van de bouwcommissie Thomas Pruim kon om drie uur dan ook onder een stralende zon, ongeveer honderd belangstellenden welkom heten.
De voorzitter refereerde aan hoe het nieuwe gebouw tot stand is gekomen en met welk doel.
Het oude gebouw wat dateerde uit negentien achtenzestig voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en was afgeschreven.
Met dit project heeft Stichting Speelweide de Molen zich ingezet om een ontmoetingsplek in Adorp te maken die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp.
Een duurzaam gebouw te realiseren wat past in de omgeving, efficiënt is en wat voldoet aan de eisen van deze tijd met alle basisvoorzieningen.
Door de steun van fondsen en sponsoren was dit project uitvoerbaar.
Ook door de inzet vrijwilligers had dit project een kans van slagen.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Na de woorden van de voorzitter werd de openingshandeling verricht door de oudste inwoner van Adorp de 95 jarige heer Kruijer en de jongste leerling van de basisschool de bijna 4 jarige Justin van der Zee.
Door op een openingsknop te drukken waardoor groen witte confetti de lucht in vloog ,was de opening een feit.
Onder het genot van een hapje en een drankje konden de belangstellenden het gebouw bezichtigen.

Het gebouw is mogelijk gemaakt door:
Timmerbedrijf Tom de Boer ,Grondverzet Everts ,Groenvoorziening van der Werf ,Hans Dussel reclame, Vaatstra installatie techniek Bedum, Vertisol Wagenborgen, Visser Assen, Betonspecialist Ad Nooren, Dorpsbelangen Adorp, Meijer 4 in 1 service, Groenoord Groningen, O.D.N oil B.V. Jongerenwerk Baflo,Houthandel Harkema B.V. Multisport Events ,Loket leefbaarheid, Provincie Groningen ,gemeente Winsum ,Oranjefonds, Stichting H.S.Kammingafonds, Rabobank, Stichting het Roode of Burgerweeshuis , Stichting Femme van der Schaaf, Stichting Boschhuijsen , Emmapleinfoundation, Geert van Mesdagstichting.

,