Berichtgeving van Heerlijkheid Harssens

Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens heeft de droeve plicht U mee te delen dat Jaap Stienstra, de Heer van Harssens, in de nacht van 30 november op 1 december in zijn slaap is overleden. Jaap is 94 jaar geworden. Met gevoelens van dankbaarheid jegens de Heer van Harssens groet ik u,
HK Hein Bekenkamp

Heerlijkheid Harssens
De Stichting Heerlijkheid Harssens, statutair gevestigd in de gemeente Winsum, stelt zich ten doel de Heerlijkheid in stand te houden en al hetgeen daartoe bevorderlijk is te verrichten. Om die reden zijn in 2013 onder meer grenspalen geplaatst op plekken waar een openbare weg de heerlijkheidsgrens kruist. Door het plaatsen van de grenspalen wordt het verborgen gebied van de Heerlijkheid Harssens zichtbaar in het Groninger landschap. Het brengt bijzonder Groninger cultureel erfgoed op subtiele wijze onder de aandacht van het brede publiek; voor nu en in de toekomst.
Behalve de borg hebben op het terrein een kerk en acht woningen gestaan. In het begin van de negentiende eeuw werd de kerk afgebroken.
In 1965 koopt J.J. Stienstra uit de nalatenschap van familie Fransema de Heerlijke Rechten van Harssens.


De borgstee
De borgstee Harssens ligt op een markante plek waar de Aa en de Hunze ooit samenstroomden en deze plek behoort tot één van de best bewaarde restanten van het oude wierdenlandschap.
Behalve de 13e eeuwse borgstee zijn ook restanten van het 16e eeuwse borgterrein aanwezig. Het oude woonboerderijtje dat als het laatste restant van dit borgterrein kan worden gezien, is hier op het oog beeldbepalend. Oude waterloopjes (waaronder de lokaal genoemde Selwerderdiepje ook valt) geven de verdwenen beddingen van de Aa en de Hunze aan. In de aanpalende weilanden zijn nog restanten van veldovens aanwezig, waarin de bakstenen werden vervaardigd.


Het terrein Harssens maakt deel uit van het Reitdiepreservaat, dat naast de vele cultuurhistorische waarden ook belangrijk is als weidevogelreservaat. De omgeving van Harssens is in meer dan één opzicht een symbolische plek, het vormt in feite de poort tot het Reitdiepgebied, dat tot het oudste nog intacte cultuurlandschap van NW Europa wordt gerekend.
Het Groninger Landschap kocht in 2005 het keuterijtje Harssensbosch bij Adorp en ging over tot een grondige verbouwing. Achterin de boerderij is een kleinschalige expositie ingericht over de loop van het Reitdiep en af en toe worden er activiteiten georganiseerd.

De stichting Heerlijkheid Harssens heeft een mooie tijdlijn opgezet in een canon, zie hiervoor ook de link http://www.heerlijkheidharssens.nl/hars/Harssens-canon.php