Verzoamelstee in Artharpe.

Verzoamelstee.

Dorpshuis Artharpe doet samen met Onderdendam en Thesinge mee aan een project dat "Verzoamelstee" is genoemd. Kort gezegd komt het doel van dit project erop neer dat onderzocht wordt of het mogelijk is om met behulp van IT, internet en andere digitale ontwikkelingen mensen langer in hun eigen omgeving te laten wonen, en zo ja wat daar voor nodig is. Het is een heel groot project dat breed gesteund en gefinancierd wordt door verschillende instanties en groeperingen waaronder bv. het UMCG, ziektekostenverzekeringen, de provincie, de gemeente, instellingen op het gebied van IT enz. Er is zelfs een promotieonderzoek begeleid door de universiteit aan gekoppeld. In Adorp participeren het dorpshuis en de stichting 55+ in het project.

Vragenlijsten.

Om te beginnen zal met vragenlijsten onderzocht worden wat mensen van 65+ alzo belangrijk vinden. In Adorp zijn deze week door vrijwilligers vragenlijsten bij iedereen van 65 jaar en ouder rondgebracht. We hopen dat iedereen deze vragenlijsten invult en per post opstuurt. Over ongeveer anderhalve week wordt alsnog langs de deur gegaan om niet ingestuurde vragenlijsten persoonlijk op te halen en eventueel te helpen met het invullen ervan.

Interviews.

Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld worden er in Adorp 15 interviews afgenomen met verschillende mensen van 65 jaar en ouder. Dit wordt gedaan met een aantal vrijwilligers. Elke vrijwilliger neemt 2-4 interviews af. Een interview neemt 1 á 2 uur in beslag (afhankelijk van hoeveel de geïnterviewde te vertellen heeft). De interviews worden tussen 15 en 30 juli afgenomen, al kunnen uitzonderingen gemaakt worden ivm vakantie ed.

De vrijwilligers worden niet zo maar op pad gestuurd om te gaan interviewen. Daarom wordt op maandag 27 juni van 19:00-21:00 in het dorpshuis van Onderdendam een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle vrijwilligers. Zij krijgen dan een uitleg over het doel en inhoud van het interview en kunnen er vragen gesteld worden.

Gezocht: interviewers.

Er zijn nog één of twee vrijwilligers nodig die interviews willen afnemen in Adorp. Als u het leuk zou vinden om 2-4 interviews af te nemen, wilt u zich dan melden bij : Lydia Bruins: e.l.bruins@rug.nl (tel. 3062028).

Bijeenkomst 25 juli in Adorp.

Op 25 juli wordt een bijeenkomst gepland voor alle vrijwilligers die geholpen hebben met het uitdelen en ophalen van de vragenlijsten. U hoort hierover later meer.