Adorp informeert

Selecteer pagina

Afgelopen 29 maart heeft Vereniging Dorpsbelangen Adorp sinds lange tijd weer een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin is de stand van zaken besproken van alle projecten in Adorp. Bijgevoegd zijn de notulen van deze avond.

notulen jaarvdb2022