Adorp informeert

Selecteer pagina

Werk in moestuin bij De Wierde bezorgt vrijwilligers Siepel en Mous veel genoegen. Een groep enthousiastelingen beleeft vanaf augustus 2020 veel plezier aan hun werkzaamheden in de moestuin, die een plekje heeft bij de natuurspeelplaats op het terrein van IKC De Wierde. Ze kweken er de meest uiteenlopende groentesoorten en op korte termijn wordt er ook nog een kruidenspiraal aangelegd.
De groep bestaat uit een aantal Adorpers, die het leuk vinden om met elkaar in de tuin bezig zijn. Een aantal van hen heeft ook kinderen op basisschool De Wierde. De groep nam al snel de toepasselijke naam ‘Siepel en Mous’ (ui en boerenkool) aan.

Corona-tijd: geschikte tijd
Tijdens de vorige zomer was het duidelijk dat het voor IKC De Wierde niet goed mogelijk was om de werkzaamheden in de toen al aanwezige tuin te integreren in het schoolschema. Toch werd de meerwaarde van een moestuin bij De Wierde onderkend. Van het een kwam het ander en er werd besloten om te proberen met vrijwilligers de werkzaamheden constructief voort te zetten.
Na een oproep bleken er al snel zo’n tien mensen enthousiast te zijn voor het plan. De vraag kwam overigens in een goede tijd. Door de beperkingen, door de corona-epidemie opgelegd, vonden veel Adorpers het wel heel fijn om even de deur uit de kunnen en ook om met anderen lekker te klussen, waarbij de 1,5 meter afstand geen enkel probleem vormde. Voordat er met elkaar in de tuin wordt gewerkt, wordt er eerst genoten van een kopje (meegebrachte) koffie en wat lekkers. Bij de moestuin zijn de royale picknicktafels daar heel geschikt voor.
Leden van de groep komen in het algemeen op de zaterdagmorgen samen. In de wintermaanden lagen de werkzaamheden op een laag pitje, maar toen de zon in februari begon te schijnen en er flink wat warme dagen waren, begon het voor velen weer te kriebelen. Daarnaast kon er thuis alvast worden begonnen met het voortrekken van bepaalde gewassen.

Siepel en Mous, wat doen ze?
Jolanda Maassen en Zwantine Nijmeijer zijn beiden reuze enthousiast over de groep, die momenteel twee mannen en 10 vrouwen telt. Ze vertellen over de gezelligheid, maar ook over de kennisoverdracht die er tussen de verschillende deelnemers plaats vindt. Zo weet de een veel over het kweken van een bepaalde groentesoort, terwijl de ander veel kaas heeft gegeten van de grondbewerking. Het is voor iedereen leerzaam. Het mooie is dat de in de gezamenlijke tuin opgedane kennis kan worden gebruikt in de eigen tuinen
Leuk is ook om te zien dat naast de algemeen bekende groentesoorten er ook minder bekende worden gekweekt zoals pastinaken. Zo af en toe maakt Siepel en Mous even een uitstapje met bloemen. Zo is het de bedoeling dat langs een bestaand hekje de heerlijk geurende lathyrus gaat groeien. En ook als een bedje even braak ligt, kan het zijn dat dat bedje even wordt ingezaaid met bloemzaad.

Variatie in tuinieren, de kruidenspiraal
Toen Siepel en Mous het beheer over de bestaande schoolmoestuin overnam, kon worden voortgeborduurd op datgene, wat er al was. Daarnaast kwam er ruimte voor eigen ideeën. De belangrijkste daarvan is de kruidenspiraal, die wordt aangelegd. Daar zit veel denkwerk in. Het gaat om een spiraal, waarbinnen op verschillende hoogtes, kruiden worden gekweekt. De kruiden, die op het hoogste stuk groeien, hebben minder water nodig dan de kruiden, die in het lagere deel worden gekweekt. Er is daar sprake van een eigen microklimaat.

Leuke wisselwerking met De Wierde
Om in de tuin te kunnen klussen, hebben de vrijwilligers natuurlijk tuingereedschappen nodig. Gelukkig heeft IKC De Wierde veel in huis en dat kan worden gebruikt. Siepel en Mous is blij met de goede wisselwerking die er is tussen De Wierde en de klussers.
De leden van Siepel en Mous genieten zelf voor een deel van de opbrengst van de tuin. Daarnaast zijn er plannen om, als de dorpstafel in Dorpshuis Artharpe weer gaat draaien, er ook groentes en kruiden naar de Dorpstafel gaan. Het lijkt Jolanda en Zwantine ook leuk om maiskolven, als die rijp zijn, beschikbaar te stellen aan de schooljeugd die ze dan kunnen roosteren. Met die schooljeugd heeft Siepel en Mous een goede band. Kinderen van school komen maar al te graag even kijken hoe het gaat en ook helpen ze soms een handje.

IKC De Wierde
In het seizen 2016/2017 ging de Openbare Basisschool de Wierde op in het Integraal Kind Centrum De Wierde, waar onderwijs en kinderopvang naadloos aansluiten. Bij de kinderopvang gaat het om een peuterontwikkelingsgroep en een voorschoolse-, tussenschoolse en naschoolse opvang (BSO) van Thuishuis ‘Klein in Fijn’. IKV De Wierde heeft de beschikking over een prachtige locatie met een heel groot (natuur)terrein aan de zuidzijde van de Wierde van Adorp.

Belangstellenden zijn welkom gedurende het tuinseizoen op de zaterdagmorgen.

Bronnen
Artikel in de Ommelander Courant van donderdag 1 april.
Artikel geschreven en beschikbaar gesteld door Janny de Weys