Adorp informeert

Selecteer pagina

Met gemeente Het Hogeland is een afspraak gemaakt om door zelfverdienwerkzaamheden aan het groen, het herstel van graven op de begraafplaats te kunnen bekostigen. Daarnaast draagt de provincie Groningen en het loket Leefbaarheid een grote bijdrage met het project “Kerken in het Groen”.

Afgelopen zaterdag hebben zeven vrijwilligers op zorgvuldige wijze de hagen weer keurig geknipt. Een goede start doet hopelijk ook een voorspoedig herstel van oude graven volgen. Restauratie en herstel van de graven worden  voornamelijk uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen en zal in de week van 11 juli van start gaan.  Ook de firma BSG is bereid een steentje bij te dragen door funderingswerkzaamheden aan te pakken. Tijdens en na de restauratie zal nog vaak een beroep op vrijwilligers worden gedaan.

Voor de komende Burendag op de 4e zaterdag in september, zaterdag 24 september, is bij het Oranjefonds weer een subsidie aangevraagd door de Historische Kring Ubbega voor algemeen vrijwilligerswerk op de begraafplaats.

Over het herstel van graven van voor 1940 zie hiervoor een voorgaande oproep en advertentie voor betrokken families en betrokken nalatenschap.
Vind je het belangrijk dat de begraafplaats er goed bijstaat en wil je daar aan meewerken, mail dan naar Gerard Wolbers, mailadres info@rga2000.nl.