Adorp informeert

Selecteer pagina

DIEPGANG is een uitgave van de Historische Kring Ubbega en wordt drie keer per jaar gratis aan de leden van de Historische Kring toegezonden. Mans schreef een artikel in de Diepgang, jaargang 8 nummer 22, over zijn eerste bezoek aan de begraafplaats. Hieronder volgt een verkorte versie daarvan. In de bijlage is de volledige uitgave van dit nummer te vinden.

Tijdens één van mijn eerste wandelingen door het dorp, op Hemelvaartsdag én Bevrijdingsdag 5 mei 2016, liep ik met mijn oudste dochter ook even over de begraafplaats bij de kerk. Mij viel op dat het onderhoud aan, en de fysieke staat van de graven op zijn zachtst gezegd nogal wisselend was. In het bijzonder viel mijn oog op een klein graf, waar het verroeste hekwerk in losse stukken omheen lag. Op de deksteen lag, op zijn kop en in gruzelementen, de gedenksteen die oorspronkelijk aan dit hekwerk had vastgezeten. Niet door haast belemmerd en toch wat geraakt door de treurige aanblik heb ik de fragmenten omgedraaid en met aanwijzingen  van mijn dochter aan elkaar gepuzzeld (afbeelding 1). Zonder daar al te religieuze gedachten bij te hebben, was het toch wel een bijzonder toeval dat juist op Hemelvaartsdag 2016, een vader en zijn dochter de naam tevoorschijn puzzelen van een meisje dat in 1916 te Adorp was overleden, slechts 5,5 jaar oud. Aukje Louwina Wiersema overleed, nu bijna 104 jaar geleden, ‘na een vreeselijke ziekte van slechts eenige dagen’

In de daarop volgende dagen heb ik wat rondgemaild en gebeld over de mogelijkheden om Aukje’s rustplaats te herstellen, maar het is er allemaal een beetje bij gebleven. Toch liet het me niet los. De afgelopen jaren verschenen er bordjes van de (voormalige) gemeente Winsum op de begraafplaats, om te zoeken naar contactpersonen bij slecht onderhouden graven, en stond er zelfs een tijd een bord dat men de begraafplaats ‘op een natuurlijk wijze wilde laten vergroenen’. Dat laatste kwam op mij toch vooral over als een nauwelijks verhulde variant op ‘wij doen er niets meer aan’. Nu vind ik dat je best een discussie kunt voeren over in hoeverre het nodig is dat een begraafplaats er helemaal netjes aangeharkt en steriel bijligt. Toch denk ik dat enig opknapwerk wel op zijn plaats is, of in sommige gevallen tenminste stabilisatie van de huidige situatie. We zijn in dat kader bezig met de samenstelling van een ‘kerkhofgroep Adorp’ en hebben een voorlopig stappenplan opgesteld.

Bepaalde onderdelen van het onderhoud aan graven is absoluut specialistenwerk, zoals het herstellen van hekwerk of gebroken en verzakte stenen. Een deel van het werk kunnen we, uitgaande van het verzamelde advies, echter ook prima zelf. Voor veel graven geldt dat we al een heel eind zijn met een emmer sop en een schoonmaakdoek, of een veger. Los liggende en kapotte onderdelen, zoals de steen van Aukje, kunnen we misschien beter veilig stellen en ergens binnen bewaren.

Subsidie? De hierboven genoemde specialistische werkzaamheden kosten simpelweg geld. Deels op basis van de administratieve inventarisatie, maar misschien ook wel in een breder subsidielandschap zullen we moeten kijken of ook daar mogelijkheden liggen. Mijn stellige hoop is dat de kansen hierop groter worden als we de hierboven staande stappen al aantoonbaar hebben doorlopen. Een uitgestoken hand met eelt wekt meer vertrouwen. Maar nu eerst concreet Onze werkgroep bestaat op dit moment uit, inclusief mijzelf, drie mensen. We zoeken nog wat mensen die deel zouden willen uitmaken van het (kleine) kernteam, maar ook mensen die bereid zouden zijn om mee te helpen op één of meerder werkdagen op de begraafplaats zelf.

Mans Schepers

Diepgang_22_in_PDF[28446]