Adorp informeert

Selecteer pagina

1 Dorpshuis Artharpe gaat weer open

Het bestuur van dorpshuis Artharpe heeft besloten weer open te gaan voor sporten en overige activiteiten. De overheid heeft bepaald dat dorpshuizen weer open kunnen onder voorwaarde dat zij zich houden aan de corona maatregelen. Uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck, vaste zitplaats en voldoende ventilatie. Voor dit protocol zijn de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid leidend.

1.1 Belangrijkste regels voor sporten

Vanuit de overheid en de gemeente Het Hogeland is sporten toegestaan:

 • Alle leeftijdsgroepen mogen weer binnen- en buiten sporten.
 • Tijdens het sporten mag er normaal spelcontact zijn, er hoeft geen 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Sporters van 19 jaar en ouder moeten voor en na de training wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Kleedkamers, douchevoorzieningen en kantines mogen weer open.
 • Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn binnen en buiten weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.

1.2 Protocol

Om ons dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld. Zo is voor iedereen duidelijk aan welke regels wij ons houden.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw en het beheer?

Het bestuur van het dorpshuis is verantwoordelijk voor het gebouw. Contactpersoon: Ab Alblas, tel. 06 44660107; email: a.alblas@home.nl. Voor het beheer is verantwoordelijk: Saskia Hoexum. Tel: 06 23065014

1.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we

Het hele gebouw, inclusief de sporttoestellen wordt wekelijks extra schoon gemaakt. Daarnaast wordt dagelijks na gebruik de vloer van de grote zaal geveegd en worden na gebruik de handgrepen, toiletten, tafels en stoelen schoon gemaakt. In de grote, de kleine zaal en in de huiskamer kunnen ramen open gezet worden. Er is mechanische ventilatie aanwezig in de grote en de kleine zaal. In de toiletten gebruiken we voor bezoekers flaconzeep en papieren handdoekjes. Bij de hoofdingang en de achteringang bij de kleedkamers is handalcohol aanwezig. Voor koffie/thee gebruiken we melkcupjes en suikerzakjes. Bezoekers halen consumpties zelf op van de bar.

2 Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en dus ook geen hand geven. Bij niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Bij klachten zoals verkoudheid, plotseling reukverlies, koorts (meer dan 38 graden) of kortademigheid blijf je thuis.

2.1 Dit verwachten we van onze huurders en bezoekers

Alle huidige en bekende huurders mogen gebruik maken van de ruimtes in het dorpshuis onder voorwaarde dat zij zich houden aan de regels uit dit protocol. Wij verwachten van bezoekers dat zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
Incidentele bijeenkomsten worden aangemeld bij de beheerster. Voor deze bijeenkomsten geldt eveneens dit protocol.

2.2 Deze activiteiten zijn mogelijk

 • Sporten in de grote zaal (zie hierboven onder 1.1), inclusief nazit in kleine zaal
 • Schoolgym in de grote zaal
 • Muziek- en dansrepetities in de grote zaal
 • Vergaderingen en andere bijeenkomsten in de kleine zaal
 • Lezingen en presentaties in de kleine zaal
 • Voorstellingen of uitvoeringen in de grote of de kleine zaal
 • Pedicure in de huiskamer
 • Boekspots in kleine zaal in de huiskamer

3 Routing en inrichting ruimtes

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor treffen we de volgende maatregelen.

3.1 Toegang en route in het gebouw

 • Sporters gaan via de achterdeur van Artharpe naar de kleedkamers. Voor de nazit in de kleine zaal gaan zij door de hal. Naast de hoofdingang kan de nooduitgang in de kleine zaal gebruikt worden als tweede uitgang.
 • Voor alle bijeenkomsten in de kleine zaal: hoofdingang. Indien nodig kan de nooduitgang in de kleine zaal gebruikt worden als tweede uitgang.
 • Bezoekers voor de kleine zaal komen één voor één binnen en verlaten ook één voor één het gebouw door de hoofdingang of door de nooduitgang in de kleine zaal.
 • Toiletbezoek één voor één.

3.2 Capaciteit en registratie

Uitgangspunt is de 1,5 m afstand tussen personen. Dit betekent in de praktijk:

 • Grote zaal maximaal 50 – 75 personen op vaste plaatsen
 • Kleine zaal maximaal 30 personen op vaste plaatsen
 • Huiskamer maximaal 5 personen
 • Bekende bezoekers hoeven zich niet te registreren; onbekende bezoekers registreren naam en telefoonnummer; deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek.

3.3 Inrichting ruimtes

In de verschillende ruimtes worden stoelen en tafels zo neergezet dat iedereen op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten. Bij vertrek zal de beheerster extra letten op een goed verloop en zo nodig waarschuwen om op voldoende afstand te letten.

Vervolgstappen

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Augustus 2020

Bestuur Dorpshuis Artharpe