Adorp informeert

Selecteer pagina

De provincie Groningen werkt sinds 2019 aan de verkeersveiligheid op de N361. Door groot onderhoud en herinrichting zou de N361 veiliger en overzichtelijker moeten worden. Behalve de doorstroming stelt de provincie zich ook ten doel om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de aanliggende dorpskernen van Adorp, Sauwerd en Winsum te verbeteren.

Komtraverse Adorp
Adorp heeft de school op een prachtige locatie in de oude dorpskern aan de rand van de dorpswierde. Een groot deel van de leerlingen komt van de oostzijde van de provinciale weg en moet voor de schoolgang oversteken bij ’t Witte Hoes. Gelukkig staan daar stoplichten die een veilige oversteek naar school mogelijk zou moeten maken. Echter veilig is het niet voor de kinderen, er doen zich helaas teveel incidenten voor met door rood rijdend verkeer. Tot zover blijft het beperkt tot aanrijdingen met lichtelijke kwetsuren en gelukkig zonder slachtoffers. De provincie is al meerdere malen gewezen op het feit dat het autoverkeer nog te vaak door rood licht rijdt.

Overleg met provincie Groningen
Op 15 juni heeft er een overleg plaatsgevonden met de provincie. Bij dit overleg waren  school De Wierde, VO groep en Dorpsbelangen vertegenwoordigd. De provincie erkent de problematische oversteek bij ‘tWitte Hoes. Gedeputeerde Fleur Gräper deelt de zorg over de oversteek in Adorp. De intentie van de provincie is al het mogelijke te doen om dit te verbeteren.

De volgende constateringen doen zich voor:
-De Rood Licht Camera werkt alleen voor verkeer richting Stad Groningen.
-Er is sprake van toename in 2022 van roodlichtnegatie en van snelheidsovertredingen. Zie de bijgaande tabel.
-Sensoren op de stoplichten maken ongelijke doorstroming mogelijk voor het verkeer.
-Er zijn teveel prikkels voor autorijders waardoor rood licht te weinig opvalt.
-Er zijn bewuste doorrijders, maar ook onbewuste doorrijders. Inzet van een verkeerspsycholoog is voor de provincie op dit moment ongewenst.
-Combinatie van stoplicht en zebra is niet mogelijk. Voorkeur van de provincie blijft bij stoplicht.
-Effect van reclameboord ivm rode prijscijfers en rood licht is dat afleidend?
-Oprijden vanuit de pompstation of vanuit de Torenweg richting Winsum geeft te weinig attentie voor rood licht. Veel voorkomende incidenten.
-Bij de herinrichting is gekozen voor geluiddempend asfalt, onderbreking doet geluid weer toenemen.
-Aanleg van een rotonde is praktisch niet mogelijk vanwege te beperkte ruimte, bovendien voorheen door buurtbewoners vanwege overlast remmend verkeer en inschijnend licht afgewezen. Deze worden in Sauwerd en Winsum wel aangelegd, daarvan worden nu de voordelen mbt het snelheidsremmend effect in het verkeer duidelijker.

Conclusies n.a.v. het overleg
Provincie Groningen stelt voor ter verhoging van de attentiewaarde verkeerslichten:
1)Een waarschuwingsbord met knipperende ledverlichting op ongeveer 150 m voor de VRI.
2)Door middel middenbelijning en een soort bliksembelijning het naderen van een opstelvak benadrukken.
3)Afstand tussen stopstreep en de oversteek groter maken.
De provincie hoort graag of er draagvlak is voor deze voorstellen.

Aanvullende suggesties aan provincie voor nader onderzoek:
-Stoplichten gelijktijdig te laten werken.
-OM benaderen voor tweezijdig te flitsen op door rood rijdend verkeer.
-Optische vernauwing met leilindes verlengen zoals in Sauwerd, zoals is opgenomen in de plannen voor de herinrichting voor Adorp sneller invoeren.
-Remt de druppel het verkeer vanaf Sauwerd voldoende af tot in de dorpskern??
-Navraag bij de gemeente HH over de omgevingsvergunning reclamebord pomp

Dorpsbelangen wil een databestand van meldingen bijhouden van incidenten bij oversteek.
Dorpsbelangen gaat hierin actie ondernemen onder alle bewoners van Adorp via de site en hah flyer.