Adorp informeert

Selecteer pagina

Provincie Groningen: Hoe zit het met de verlichting in Adorp, komt er een verkeersonderzoek veiligheid bewoners en wanneer wordt er gestart met de fietsroute plus?

Verlichting in Adorp
De verlichting wordt in de week van 23 maart aangebracht en ze denken hier drie tot vier weken voor nodig te hebben. De bekabeling moet ook nog geheel aangelegd worden. Vanwege overlast voor nabije bewoners in de buurt is de noodverlichting bij Esso benzinepomp verwijderd.

Verkeersonderzoek kern Adorp
Er komt een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek naar de verkeersveiligheid met betrekking tot oversteken, shared space en de verkeersaansluitingen vanuit Adorp. Provincie Groningen, Dorpsbelangen Adorp en de werkgroep VO(Veilig Oversteken) hebben gezamenlijk een onderzoeksopdracht opgesteld voor de inrichting kern Adorp.
Doel van het onderzoek is duidelijkheid verkrijgen over de veiligheid binnen de gekozen inrichting van Adorp en aanbevelingen/adviezen te krijgen om waar mogelijk en nodig aanpassingen door te voeren om de verkeerssituatie te kunnen optimaliseren.

Minimale vereisten onderzoek: De onderzoeksmethode moet in elk geval een schouw van de praktijksituatie bevatten, waarbij op verschillende representatieve dagen en tijdstippen voldoende keren wordt getoetst. Willekeurige inwoners van Adorp (wonende vanaf de zuidelijke komgrens tot en met Molenweg Noord) en/of weggebruikers moeten op individueel niveau bij het onderzoek worden betrokken.

Onderzoeksvragen: Het onderzoek moet antwoord geven op in elk geval de volgende onderzoeksvragen. Wat is de verwachting hoe de situatie bij de oversteekplaats ter hoogte van ‘t Witte Hoes, de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en bushaltes functioneert, na openstellen van de fietsroute Plus? Hoe functioneert de huidige situatie – voordat de fietsroute plus gereed is – bij de oversteekplaats ter hoogte van ‘t Witte Hoes, de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes?

Fietsroute Plus
De detailplanning is nog niet bekend, maar in april gaat de provincie – zoals het nu lijkt – de opdracht gunnen aan een aannemer en daarna kan de aannemer beginnen met de (voorbereidende) werkzaamheden. Daar waar de grond in bezit is wordt de route aangepakt, omdat de provincie ook te maken heeft met onteigening zullen sommige delen later worden aangelegd. Als alles volgens planning blijft verlopen, is voor de zomer van 2021 het eerste stuk Fietsroute Plus – tussen Groningen tot net boven Sauwerd – gerealiseerd.