Adorp informeert

Selecteer pagina

Het Weekend van de Begraafplaats met als thema Vol Liefde is op de dagen 28, 29 en 30 mei. Stichting Oude Groninger Kerken(SOKG) organiseert bezoekers activiteiten op een aantal begraafplaatsen in Groningen om de kerkhoven bij de mensen opnieuw onder de aandacht te brengen. Een begraafplaats is immers een plek waar nabestaanden hun overleden dierbaren vol liefde herdenken. Liefde is dan ook volop te vinden op begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld op de teksten op grafstenen en grafzerken.

Begraafplaats in Adorp
Voor Adorp voorlopig geen bezoekersactiviteit maar staat het herstel van graven dit weekend op het programma voor de begraafplaats. Op deze dagen wordt er gewerkt door vrijwilligers om graven weer als monumenten zichtbaar en leesbaar te maken. Veel dorpsbewoners hebben zich aangemeld bij de Historische Kring Ubbega (HKU) om de handen uit de mouwen te steken voor schoonmaakwerk aan de graven. Ook het baarhuisje zal de nodige aandacht krijgen. Aanstaande zaterdag 29 mei vanaf 9.30 uur vangen de werkzaamheden aan op de begraafplaats. Materiaal wordt voor gezorgd en er is ruimte genoeg om de RIVM regels in acht te nemen.

HKU heeft aanvraag gedaan bij het Oranjefonds voor een bijdrage NLDoet. HKU heeft voor de vrijdag BSG bereid gevonden om alvast een aantal graven tegen materiaalkosten te herstellen. BSG is een aannemersbedrijf dat sinds twee jaar is gevestigd in Adorp op de bedrijfslocatie van voormalig molenbouwer Dunning. Piet Bouwman van BSG stelt jaarlijks inzet van zijn personeel  één dag beschikbaar voor een bijzonder project “Dat is goed voor ons teamwork en we hebben er vandaag mooi weer bij”. Op vakkundige wijze zijn door deze mannen al veel dekplaten van graven gerepareerd.
Graven ouder dan 1940 worden voor herstel opgenomen in een project “Kerken in het Groen”. Over de uitvoering en de financiering vindt nog overleg plaats tussen gemeente Het Hogeland, Dorpsbelangen en Landschapsbeheer Groningen. Het gaat hierbij om professionele restauratie van de grafmonumenten. Voor belettering en eenvoudige werkzaamheden zal ook na herstel nog veel inzet van vrijwilligers gevraagd worden. Er valt nog genoeg te be-leven op de begraafplaats van Adorp.

Begraafplaatsen gemeente Het Hogeland
Oorspronkelijk behoorde het kerkhof onder beheer van de NH Kerk. Na de overdracht van de kerk naar SOKG in 1979 is het kerkhofgedeelte rondom de kerk overgedragen aan de gemeente Adorp, later gemeente Winsum en nu na de gemeentelijke herindeling in 2019 in beheer en eigendom van gemeente Het Hogeland. De gemeente HH beheert 42 begraafplaatsen. Bijzonder is het baarhuisje op deze begraafplaats. Het is het oudste houten lijkenhuisje dat de provincie Groningen nog kent.

Een interessante brief die mw. Cannegieter-Smit op 2 april 1894 schreef aan dagelijks bestuur van de gemeente Adorp over gebruik van de begraafplaats achter het kerkhof: “Ondergetekene, zelve niet het genot hebbende ene geschikte plaats te bezitten bij haar huis (de pastorie) om het linnen enz. te bleeken, wendt zich bij dezen tot u met het beleefde verzoek, dat haar vergund moge worden tot aan het einde gebruik te mogen maken van de begraafplaats alhier.”    In 1929 is ze er begraven.

Stichting Oude Groninger Kerken
De SOKG is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval.  Inmiddels heeft de Stichting 94 kerken en 59 kerkhoven in bezit en beheer. Kerkhoven vertegenwoordigen een architectuurhistorische, kunsthistorische en archeologische waarde. Aan grafzerken en grafmonumenten valt bijvoorbeeld aan de hand van grafpoëzie en beeldtaal af te lezen hoe rouw werd beleefd en vormgegeven door de eeuwen heen. Ook bieden graven een schat aan informatie over Groninger familienamen.