Adorp informeert

Selecteer pagina

Het bestuur van de Stichting 55+ ASW was van plan om de activiteiten in het najaar weer op te starten.  Jammer genoeg is Covid-19 nog steeds onder ons . Sommige richtlijnen zijn wel versoepeld,  maar omdat onze doelgroep erg kwetsbaar is hebben we toch nog gemeend om enkele activiteiten nog op te schorten, in elk geval tot 1 januari  2021. Dit geldt voor: de Soos in Adorp, het Visje eten op Lauwersoog, het Reisje i.s.m.  Vrouwen van Nu, de Themaochtenden  en de Inloopochtenden.  Sporten zoals Bewegen voor ouderen in Sauwerd en Adorp,  de Koersbalclub Adorp- Sauwerd-Wetsinge en  De Meander Daansers  mogen sinds 1 juli volgens de richtlijnen van het RIVM gewoon weer plaatsvinden en zijn sinds kort voor een deel weer begonnen. Voor alle beweegsporten worden de corona-richtlijnen in acht genomen.

Bewegen voor ouderen  op donderdag van 10.00-11.00 Sportpark De “Lange Twee” in Sauwerd

Bewegen voor ouderen in Adorp nog niet. Wachten af tot januari.

De Meander Daansers nog niet. Wachten af tot januari.

De Koersbalclub Adorp-Sauwerd-Wetsinge start op woensdag 23 september van 14.00 – 16.00 uur in Artharpe.  Er wordt gespeeld met handschoenen  aan. 

Zodra het volgens de  richtlijnen van het RIVM weer verantwoord is om de andere activiteiten opnieuw op te starten zullen we u hiervan op de hoogte brengen.  Voor problemen met de computer kunt u natuurlijk advies blijven vragen. 050-3061662.

Het bestuur van de Stichting 55+ wenst u een goede gezondheid en tot ziens!