Commissies

Activiteitencommissies Sauwerd en Adorp
16 juni, 2010 - 13:47

De activiteitencommissies verzorgen, zoals de naam al aangeeft, activiteiten in de beide dorpen.

Het “VISJE ETEN” op Lauwersoog wordt 2 x per jaar, in voor- en najaar georganiseerd op een vrijdagmorgen. De datum wordt bekend gemaakt via de plaatselijke media.

Reiscommissie
16 juni, 2010 - 13:54

De commissie organiseert éénmaal per jaar een dagreisje in samenwerking met Vrouwen van Nu Afdeling Adorp

Commissie Zorg
16 juni, 2010 - 14:11

Er worden indien nodig bezoekjes gebracht aan ouderen en zieken, ook oud-inwoners worden niet vergeten.

Samenwerking met andere verenigingen
31 augustus, 2010 - 18:00

Wij werken ook samen met andere verenigingen en stichtingen.

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
20 september, 2011 - 15:20

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd – waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek waar gezelligheid en elkaar ontmoeten of om je hart te luchten.
Het Steunpunt houdt : 1) Themaochtenden 2) Inloopochtenden.

Digitale Hoek Adorp-Sauwerd-Wetsinge
2 januari, 2016 - 12:19

Met ingang van 1 januari 2020 worden er geen computercursussen meer verzorgd in de Digitale Hoek.
Het bestuur van de Stichting 55+ASW is van mening dat we onze doelgroep in dit gebied de afgelopen 10 jaar ruimschoots bereikt hebben. Het besluit om te stoppen is dan ook genomen omdat o.i. gebleken is dat de markt verzadigd is, het aantal deelnemers is de afgelopen 2 jaar fors teruggelopen. Net als bij de overige landelijke leercentra van Seniorweb.

Op de inloopochtenden op de 2e en 4e maandag van de maand van 10 tot 12u in resp. Dorpshuis Artharpe en Dorphuis Ubbegaheem, kunt u nog wel terecht voor problemen met laptop, tablet, iPad of telefoon. Onze vrijwilligers zijn dan aanwezig en helpen u graag.

Mocht u een cursus willen volgen dan kunt u terecht bij Seniorweb.nl of bij Biblionet in uw woonplaats.
Voor meer informatie: 050-3061662