Adorp informeert

Selecteer pagina

Het Landbouwcollectief  West Groningen deed voor vanavond een oproep tot een tractormanifestatie naar de stad Groningen. Oorspronkelijk wilde men met een colonne tractoren via de Friesestraatweg naar Groningen maar de politie voorkwam dat met een blokkade. De tractoren weken uit en verzamelden zich daarna in Adorp. Ongeveer 45 tractoren hebben zich hier aaneengesloten en daar de provinciale weg tot 23.00 uur geblokkeerd. Politie en ME was in grote getale aanwezig. Er vond driehoeksoverleg plaats tussen de boeren, politie en de voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen.

Dit overleg leidde tot een route naar de stad onder leiding van de politie. Alle tractoren dienden zich aan deze route te houden, zo niet dan zijn ze in overtreding en volgt een boete. De tractoren mogen niet verder de stad in dan tot het diepenring. Voor middernacht moeten alle tractoren weer huiswaarts.


Aanleiding is het stikstofbeleid voor de boeren
Deze hebben het gevoel wederom gemangeld te worden. De voorgestelde maatregelen hebben alleen leegverkoop van het platteland tot gevolg, het is toegespitst opkoop van boerenbedrijven in plaats van te investeren in innovatie en verduurzaming van bedrijven. Ouderen lopen vast in al deze maatregelen en jongeren voelen zich niet meer aangemoedigd een boerenbedrijf te runnen. Willem is daar een voorbeeld van “Met dit beleid in Nederland begin ik er niet aan om boer te worden”.

Minder eiwit in het krachtvoer
De minister wil het eiwit laten terugdringen in krachtvoer. Dat lijkt een aannemelijke maatregel, maar dat leidt niet tot een zorgzaam welzijn voor het dier. Boeren stellen zelf voor om een keuzemodel van drie maatregelen volgens een cafetaria-model’ na te streven. Daarbij gaat het niet alleen om minder eiwit in het krachtvoer.  Ze willen dat meer terug laten zien in gehele rantsoen, of de  koeien in de wei laten weiden, of het scheiden van vaste mest en gier  waarbij bij het uitrijden van mest de mest aangelengd wordt met regenwater in plaats van gier. Onderzoek heeft uitgewezen dat mest en gier een ongelukkige combinatie is met veel stikstofemissie.