Adorp informeert

Selecteer pagina

Aan de zuidwestelijke kant van de molen heeft Ciara vat gekregen op het potdeksel werk van bovenromp van de molen. Deze romp heeft een bijzondere potdeksel betimmering omdat deze verticaal is opgetimmerd met red cedar hout. Een gehele achtkant veld van de romp heeft door de storm het regelwerk verloren, de bouwfolie is losgescheurd en verwaaid. Het binnen beschot is intact gebleven, aan de buitenkant lijkt het wind- en waterdicht.

 

De meeste planken waren terug te vinden op de stelling maar ook een aantal kwamen in de nabije omgeving van woningen aan De Vang terecht. De afgewaaide red cedar beplanking is voor een deel bij de restauratie herbruikbaar. Zo lang zal er op dit gedeelte een noodvoorziening aangebracht worden.

De molen Aeolus is in oktober vorig jaar aangekocht door de Molenstichting Winsum. De Molenstichting is van plan om de molen zo spoedig mogelijk te gaan restaureren. Voor restauratie, voor subsidieverstrekking en voor fondsenwerving wordt eerst een restauratiebestek opgemaakt. Het restauratiebestek meldde dat de red cedar bekleding nog in goede staat was, schoonmaken en doorspijkeren zou bij restauratie voldoen. Er is dus in deze situatie sprake van extra schade door de storm en niet van achterstallig onderhoud aan de molen. De molenstichting zal voor deze schade de verzekering gaan aanspreken.

In de buurt van de molen is eveneens ravage ontstaan door de losgewaaide planken die in de tuinen en op garages van de woningen aan De Vang terecht kwamen. Gelukkig is de echte schade beperkt gebleven. Er is alleen beschadiging geconstateerd doordat een plank door het dak van een garage is geschoten. De molenstichting zal voor deze schade ook de verzekering aanspreken.