Adorp informeert

Selecteer pagina

Beste Adorpers,
Het bestuur van Speelweide De Molen is voornemens een nieuw speeltoestel met bijbehorende bank op het speelterrein te plaatsen. We willen daarvoor gebruikmaken van het dorpsbudget en een subsidie aanvragen bij de gemeente Het Hogeland. Om dit project te doen slagen, hebben we draagvlak van de dorpsgemeenschap nodig en daarom hebben we de verenigingen in Adorp gevraagd om onze aanvraag te ondersteunen.

Het speelobject is een speel-klim-verstop-piramide, met een bijbehorende bankje. Het object past qua stijl en duurzaamheid goed bij de andere speelobjecten. Voor de aanvraag en het plaatsen van het speeltoestel wordt een eigen bijdrage gevraagd, die we zullen leveren in de vorm van zelfwerkzaamheid. Hier kunt u natuurlijk ook uw steentje aan bijdragen. (Meld u aan bij het bestuur)

Vriendelijke groet,
Wies Boschma