Adorp informeert

Selecteer pagina

Het cunet voor de doorfietsroute is al duidelijk zicht in het landschap van de Spoorlaan tot aan het Koningslaagtepad. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een vaste laag aan te brengen op het terrein waar vroeger het station van Adorp heeft gestaan.

Over de gehele route wordt een profiel aangebracht met een diepe tocht langs de spoorlijn, de doorfietspad en daarnaast weer een kleinere sloot. Kenmerk van de doorfietsroute is dat er op kruisingen echt doorgefietst kan worden. Bij de kruising met de Munnikeweg krijgen fietsers voorrang; maar bij de Spoorlaan in Adorp zal het fietsverkeer voorrang moeten verlenen aan overstekend verkeer vanwege onvoldoende ruimte tussen spoorlijn en fietspad; vracht- enlandbouwverkeer zou hier ingeklemd kunnen raken tussen spoorlijn en het fietspad, de zogenaamde valstriksituatie. Dat is geregeld in het bebordingsplan voor de fietsroute plus gepubliceerd in 2019. De verwachting is dat de snelle fietsroute vanaf de Kruijerlaan tot aan Koningslaagte nog dit jaar gerealiseerd kan worden.

De spoorlijn langs Adorp kent inmiddels een eeuwoude geschiedenis. De spoorlijn Groningen –Delfzijl is aangelegd en geopend op 15 juni 1884. Al in 1845 was er al een zakelijk verzoek voor een spoorlijn vanwege de havenactiviteiten in Delfzijl,
veertig jaar later is de lijn gerealiseerd voor goederenvervoer en voor personenvervoer. Bij de aansluitende plaatsen werden stations aangelegd voor bewoning van bedienend personeel van de spoorlijn en er was een loket aanwezig voor verkoop van vervoerskaartjes. In Adorp is in 1884 ook een stationsgebouw geopend. In 1893 is de spoorlijn van Sauwerd via Winsum naar Roodeschool aangelegd. In de jaren 1922 tot 1942 heeft er nog een tramlijn gelopen van Winsum naar Zoutkamp. Brughoofden en stations van de lijn naar Zoutkamp zijn in het Marnegebied nog duidelijk herkenbaar.

In de naoorlogse jaren verloor Adorp de loketfunctie in het stationsgebouw en zienderogen verpauperden ook de wooneenheden in het gebouw wat leidde tot afbraak van het stationsgebouw in het jaar 1968. Lang heeft het terrein ongebruikt gelegen aan de westzijde van de spoorlijn. Bij de verdubbeling van de spoorlijn tussen Groningen Noord en Sauwerd werd  een deel van het terrein gebruikt voor de aanleg van de tweede lijn aan de westzijde in het jaar 2003. Aanleiding voor de verdubbeling was de drukke bezetting van de enkele lijn tussen  Groningen en Sauwerd en de aanleg van een verhoogde nieuwe brug over het van Starkenborghkanaal, de opvallende Walfridusbrug.