Adorp informeert

Selecteer pagina

Beste dorpsgenoten,

Even bijpraten over de Dorpsvisie 2025-2035.

Iedereen heeft begin oktober een flyer met informatie en uitnodiging tot deelname aan de visieontwikkeling ontvangen. De flyeractie heeft tot resultaat gehad dat zowel de klankbordgroep als de werkgroep zijn uitgebreid. We zijn blij met zoveel jonge aanwinst.  De werkgroep is 13 leden sterk en de klankbordgroep bestaat inmiddels uit 6 leden. Daarnaast krijgen we ondersteuning vanuit Groninger Dorpen. We gaan jullie regelmatig op de hoogte houden over de activiteiten die we zullen organiseren om zoveel mogelijk dorpelingen te betrekken bij het vormgeven van Adorp anno 2035.